ΗΟPE - Supply of High Quality Learning Opportunities for Migrant People and Enhance Social Inclusion
  • Το έργο ΗΟPE - Supply of High Quality Learning Opportunities for Migrant People and Enhance Social Inclusion – έρχεται να ανοίξει ένα διάλογο ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς στον τομέα της μετανάστευσης, ώστε να αναπτύξουν τις πρακτικές, διαδικασίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταναστών.