Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Διαχείριση της Μάθησης
  • Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Διαχείριση της Μάθησης, εντάσσονται στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης», ως μέρος του ευρύτερου Έργου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη εισαγωγή της συστηματικής και μεθοδευμένης διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

2021-07-08 08:30:00
2021-08-03 14:30:00