Οφέλη από την Εντατική Αξιοποίηση Aποβλήτων Γυαλιού στις Τουριστικές  Περιοχές
  • Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής Αμμοχώστου, όπως και τους Φορείς που ασχολούνται ενεργά με τον τομέα της Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος για το έργο που υλοποιεί ο Δήμος Παραλιμνίου με τίτλο: “Invalor 101 - A network for joint valorization of material flows in tourist areas” και τον αντίκτυπό του στις εργασίες της περιοχής.