Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: ΠΟΛΙΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030
  • Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του
    Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνουν Συνέδριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030».
    Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, η ώρα 08:30, στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia.  

Share it