Συνέδριο & Έκθεση: Επενδυτικές Ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων