10ο Συνέδριο και Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics
  • Το 10ο Συνέδριο & Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics αναλύει τη σημαντικότητα του επαναπροσδιορισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση ν’ αναπτύξει ένα ισχυρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διοργάνωση θ’ αναδείξει πώς κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί, βελτιώνοντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της, να επωφεληθεί και ν’ αυξήσει τα κέρδη της και το μέλλον του κλάδου, ενώ παράλληλα εστιάζει σε καινοτόμες πρακτικές, που θ’ αναβαθμίσουν τις στρατηγικές επιλογές των στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Το συνέδριο και η έκθεση απευθύνονται σε επιχειρηματίες και σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως: διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, operations directors/managers, οικονομικούς, εμπορικούς και τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ, παραγωγής και άλλους. Παράλληλα με το συνέδριο, θα λειτουργεί έκθεση, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σ’ επαφή με εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα/υπηρεσίες και λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics.

2016-10-25 08:15:00
2016-10-25 14:00:00
Hilton Park, Nicosia
IMH / EY