11ο Συνέδριο & Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics
  • Το «11ο Συνέδριο και Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics» αναλύει πετυχημένα case studies που ξεχώρισαν κι άφησαν το αποτύπωμά τους, καθώς και μεθοδολογίες, έξυπνες τεχνολογίες και προσεγγίσεις εμπορικών εταιριών κι οργανισμών, που αξιοποίησαν την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την ανάπτυξή τους.

2017-10-24 08:30:00
2017-10-24 14:15:00
Hilton Park Hotel, Nicosia
EY / IMH