• Το συνέδριο που επι σειρά ετών αναδεικνύει τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Κυπριακών επιχειρήσεων. Στο συνέδριο παρουσιάζονται οι τελευταίες παγκόσμιες τάσεις σε θέματα ΕΚΕ και βεβαίως case studies από το εξωτερικό και την Κύπρο. Συμμετέχουν στελέχη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Διευθυντές και Στελέχη Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων από κυπριακές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών, Διαφημιστικά Γραφεία, Γραφεία κι Επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφεία κι Επαγγελματίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.