• Η πιο σημαντική σύναξη του κλάδου των ακινήτων και ανάπτυξης γης στην Κύπρο. Στο Συνέδριο συμμετέχουν επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη από: εταιρείες ανάπτυξης γης, κατασκευαστικές εταιρείες, εργοληπτικές εταιρείες, εκτιμητές ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία, λογιστικά/ ελεγκτικά/φορολογικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, καθώς και τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το Συνέδριο προσκαλεί επιμετρητές ποσότητας, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και επενδυτές. Το Συνέδριο στοχεύει, επιπλέον, στο να προσελκύσει εκπροσώπους από αρμόδιες Κυβερνητικές και Ρυθμιστικές Υπηρεσίες, αλλά κι Ελεγκτικούς Φορείς.