• Από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα συνέδρια της ΙΜΗ, το Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου καταπιάνεται με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το λιανικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το Συνέδριο απευθύνεται προς Διευθύνοντες Σύμβουλους, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Προμηθειών, Brand Managers και στελέχη από επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, όπως Υπεραγορές και Προμηθευτικές Εταιρείες. Στο συνέδριο φιλοξενούνται και τα ετήσια Grocery Retail Awards.