• Οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ανέκαθεν η επενδυτική επιλογή προτίμησης για τους Κύπριους. Το συνέδριο θα αναδείξει τα ακίνητα στην Κύπρο και Εξωτερικό σαν επενδυτική επιλογή, θα εξηγήσει τις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων σε ακίνητα και θα αναδείξει τις επιδιωκόμενες αποδώσεις. Απευθύνεται σε affluent και high net worth Κύπριους επενδυτές σε ακίνητα, και ξένους επενδυτές που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Εκτός από φυσικά πρόσωπα – επενδυτές στο συνέδριο θα συμμετέχουν και ανώτερα στελέχη εταιρειών από όλους τους κλάδους που επενδύουν σε ακίνητα.