• Με θέμα «Limassol Vision 2030: Making Limassol a truly International Business Centre» το συνέδριο απευθύνεται σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού, που έχει όραμα να γίνει η πόλη ένα ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Επιχειρηματίες, CEOs και ανώτερα διευθυντικά στελέχη από επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας θα συζητήσουν το επιχειρηματικό μέλλον της Λεμεσού και θα βάλουν πρακτικές εισηγήσεις για το μοντέλο ανάπτυξης της πόλης. Η Λεμεσός μπορεί να γίνει το επιχειρηματικό αστέρι της Μεσογείου, μια πόλη που μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις και να γίνει βάση διεθνών πολυεθνικών εταιρειών.