• Ο κλάδος των επαγγελματικών υπηρεσιών προς ξένες εταιρείες και high net worth individuals αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους του Κυπριακού επιχειρείν, με τεράστια προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Στο συνέδριο θα συζητηθεί το μέλλον του τομέα και, εν όψη των τεράστιων παγκόσμιων αλλαγών, θα επιχειρηθεί να περιγράφει ένα νέο όραμα για τον κλάδο. Θα συμμετέχουν συνεταίροι και ανώτερα διευθυντικά στελέχη από Δικηγορικά και Λογιστικά Γραφεία, Corporate Service Providers και Τράπεζες.