3ο Συνέδριο για το Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων
  • Στο Συνέδριο καταγράφονται οι τάσεις και οι διεθνείς και τοπικές εξελίξεις γύρω από τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων, όλων των κατηγοριών και μεγεθών. Στο Συνέδριο συμμετέχουν εργολάβοι, εταιρείες Ανάπτυξης Γης, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, γεωτεχνικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί Συγκοινωνιών, μηχανικοί Περιβάλλοντος, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, αστικοί και περιφερειακοί σχεδιαστές κ.ά.. Το συνέδριο συγκεντρώνει, επίσης, το ενδιαφέρον μελετητών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών στελεχών από αρμόδια υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.