• Το Συνέδριο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σύναξη επαγγελματιών Φαρμακοποιών στην Κύπρο, καταπιάνεται με τα θέματα και τις τάσεις που απασχολούν τον κλάδο. Ακροατήριο: φαρμακοποιοί, στελέχη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και άλλων κυβερνητικών τμημάτων, διευθυντικά στελέχη από Φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες Εισαγωγής & Διανομής Φαρμάκων και Ιατρικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, στελέχη από ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία, γιατροί, στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και ακαδημαϊκοί.