• Το συνέδριο αποτελεί την μεγαλύτερη σύναξη στον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης  κτηνοτροφικών προϊόντων. Απευθύνεται προς όλους όσοι ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, αγελαδοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, παραγωγής γάλακτος και τυροκομίας, καθώς και προς επαγγελματίες από άλλους συναφείς κλάδους, όπως επιχειρηματικά στελέχη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (τομείς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και εξαγωγής προϊόντων, εφοδιασμού και υπηρεσιών), αλλά και οργανωμένους φορείς. Απευθύνεται, επίσης, σε εκπροσώπους από κρατικούς και ημικρατικούς φορείς.