• Η ΙΜΗ διοργανώνει το  Cyprus Economic Summit  Covid-19 με θέμα τις επιπτώσεις από την κρίση του Κορωνοιού στην Κυπριακή Οικονομία. Στο διαδικτυακό αυτό summit αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από χίλιοι (1,000) επιχειρηματίες, CEOs και άλλα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων κυπριακών επιχειρήσεων.