5th Business Leaders Summit

14 September 2021
Τράπεζα Κύπρου, IMH

Information

3991 3991 people viewed this event.

Η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει το 5ο Business Leaders Summit την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, η ώρα 16:00.

Introduction

Όλα εξελίσσονται και αλλάζουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και όχι μόνο. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον το τρίπτυχο ESG και η εταιρική βιωσιμότητα. Επιχειρηματίες, καταναλωτές και εργαζόμενοι τρέφουν διαφορετικές προσδοκίες, τόσο για τις επιχειρήσεις από τις οποίες αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες του σήμερα αισθάνονται την ευθύνη απέναντι στους πελάτες τους, τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία και υιοθετούν στη λειτουργία των οργανισμών τους υπεύθυνες και βιώσιμες πολιτικές. Είναι πλέον προφανές ότι η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG και αειφορίας στη εταιρική στρατηγική συμβάλλει στην οικοδόμηση αξίας για τις εταιρείες. Τώρα, κάθε άλλο παρά ποτέ, επιβάλλεται για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα και μεγέθους, να ενσωματώσουν κριτήρια ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική δημιουργώντας μια ανθεκτική επιχείρηση που θα είναι σε θέση να ευδοκιμήσει στη νέα πραγματικότητα και να διαδραματίσει το κοινωνικό της ρόλο μετατρέποντας τον κόσμο βιώσιμο και καλύτερο για όλους.

Κορυφαίοι επιχειρηματίες συζητούν στο 5ο Business Leaders Summit την αυξανόμενη τάση για βιώσιμες και ESG πολιτικές, καθώς και το πώς εφάρμοσαν τις εν λόγω πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Program

To download the program please click here.

Speakers
Πανίκος Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Κύπρου

Ο Πανίκος Νικολάου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας. Διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 περίοδο κατά την οποία είχε την εποπτεία των Κέντρων Μεγάλων Επιχειρήσεων σε όλη την Κύπρο, του Διεθνούς Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Διεθνών Δραστηριοτήτων και της Μονάδας Factoring της Τράπεζας. Στην Τράπεζα εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2001. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθυντή Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων, διατέλεσε Διευθυντής στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών όπου και διαχειρίστηκε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο προβληματικών εταιρικών χρηματοδοτήσεων. Ο Πανίκος είναι κάτοχος πτυχίου (5ετούς φοίτησης) Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, στην Ελλάδα και μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Mechanical & Industrial Engineering από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις (Urbana-Champaign) των ΗΠΑ. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου BSc Financial Services από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (UMIST) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μιχάλης Αθανασίου

Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων, Τράπεζα Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη των Αγορών, των Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Διεθνών Δραστηριοτήτων & Διεθνών Μεγάλων Επιχειρήσεων, του Κέντρου Ναυτιλίας και της Υπηρεσίας Κοινοπρακτικών Δανείων και Χρηματοδότησης Έργων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης δύο ξένων τραπεζικών θυγατρικών εταιρειών. Επίσης, κατέχει εκτενή εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις, και εμπειρογνωμοσύνη στην απομόχλευση Τραπεζών κάτω από προβληματικές συνθήκες. Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του Ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου, είχε κύρια συμμετοχή στην ομάδα που ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγάλο ορόσημο της συγκέντρωσης κεφαλαίων ύψους €1 δις για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Ο Μιχάλης άρχισε την καριέρα του στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου στην Υπηρεσία Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων τον Σεπτέμβριο του 1995, φτάνοντας στη θέση του Διευθυντή Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων (Treasurer) της Τράπεζας το 2003. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως Treasurer είχε δημιουργήσει, ανάμεσα σε άλλα, το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων, μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις που έγιναν ποτέ εκτός Κύπρου.Τον Ιούνιο του 2006 μέχρι τις αρχές του 2011, αποσπάστηκε στη Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας (Λτδ), πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν πέντε ετών, επιβλέποντας την αύξηση του ισολογισμού και την κερδοφορία της θυγατρικής εταιρείας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πώλησή της. Αργότερα, μετά την πώληση της Τράπεζας και για περίοδο τριών χρόνων, συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, διορίστηκε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων, έχοντας την ευθύνη για τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Εσθονία. Είχε κύρια συμμετοχή στην επιτυχημένη πώληση της θυγατρικής εταιρείας στην Εσθονία, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Τον Ιανουάριο του 2012, προήχθη σε Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων. Με την ένταξη του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου μετά τα μέτρα εξυγίανσης τον Μάρτιο του 2013, επαναδιορίστηκε στην ίδια θέση τον Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2019. Ο Μιχάλης είναι μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Συγκροτήματος. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου της CLR Investment Fund PLC και της LCP Holdings & Investments Public Company, θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου. Κατέχει πτυχίο με διάκριση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance) από το University of North London και μεταπτυχιακό με διάκριση στον κλάδο International Securities, Investment and Banking από το University of Reading, Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξένιος Κονομής
Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Τράπεζα Κύπρου

Ο Ξένιος Κονομής είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων ο οποίος έχει κάτω από την εποπτεία του τα Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων και τα Κέντρα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παγκύπρια καθώς επίσης και την Υπηρεσία Factors της Τράπεζας. Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1993 και έκτοτε υπηρέτησε την Τράπεζα σε σειρά Διευθυντικών θέσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων των Γενικών Ασφαλειών. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Limassol Marina Ltd και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου IDEA Innovation Centre.

Anna Bjerde

Regional Vice President, Europe and Central Asia Region

Anna Bjerde became World Bank Vice President for Europe and Central Asia on May 1st, 2020. In this position, Anna leads the World Bank’s strategic, analytical, operational and knowledge work in the region. Prior to this, Anna was Director of Strategy and Operations for the Middle East and North Africa region at the World Bank. Before that, she oversaw the Bank’s strategies, lending and analytical work for sustainable development, covering all six of the Bank’s regions. Anna has over 25 years of experience working in development in Africa, the Middle East, Europe and Central Asia, Latin America and the Caribbean, East Asia, and South Asia.

Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης

Νικητής Νόμπελ Οικονομικών 2010, Regius Professor of Economics, London School of Economics, professor of European Studies, University of Cyprus

Ο κ Πισσαρίδης, ο οποίος έχει τον τίτλο του Sir, είναι Regius Professor στο London School of Economics και καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ειδικεύεται στα οικονομικά των αγορών εργασίας, στην μακροοικονομική πολιτική, στην οικονομική ανάπτυξη και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Του απονεμήθηκε Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, από κοινού με τους Dale Mortensen του πανεπιστημίου Northwestern και του Peter Diamond του MIT, για το έργο του στην ανάλυση των αγορών με τριβές. Προηγουμένως, το 2005, ήταν ο πρώτος οικονομολόγος εκτός των ΗΠΑ που κέρδισε (μαζί με τον Dale Mortensen) το διεθνούς κύρους βραβείο του Ινστιτούτου για τη Μελέτη της Εργασίας (ΙΖΑ) στα Οικονομικά της Εργασίας. Έχει γράψει εκτενώς σε επιστημονικά περιοδικά και στον Τύπο και το βιβλίο του «Equilibrium Unemployment Theory» αποτελεί σημείο αναφοράς στα οικονομικά της ανεργίας και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Συχνά παραθέτει τις απόψεις του στον Τύπο για θέματα που αφορούν την Ευρωζώνη και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι εκλεγμένο μέλος του Econometric Society, της Βρετανικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας της Ευρώπης και αρκετών άλλων επιστημονικών συλλόγων, ενώ επίσης, είναι ισόβιο επίτιμο μέλος του American Economic Association.Το 2011 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Μακαρίου Γ’, η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγινε, επίσης, ιππότης του βρετανικού στέμματος το 2013.

Ανδρέας Νεοκλέους
Τεταρτοετής φοιτητής στον κλάδο της Επιστήμης Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

O Ανδρέας Νεοκλέους και έxει αποφοιτήσει από το Λύκειο Παλουριώτισσας με βαθμό 19,5. Ολοκήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με το βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πεζικού. Έπειτα, ξεκίνησε να φοιτά στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2020 μετεγγράφηκε στη σχολή Data Science του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τους θερινούς μήνες του 2022, εκπλήρωσε πρακτική άσκηση ως «Cloud Computing Intern» στην εταιρία Kyndryl.

Αντώνης Αντωνίου

Πρόεδρος, ΟΕΒ

Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Είναι επίσης Εκτελεστικός Πρόεδρος της Vassiliko Cement Works PLC, θέση την οποία κατέχει από τον Φεβρουάριο του 2008. Από το 1998 έως το 2006 ήταν Ανώτερος Αντιπρόεδρος (Λειτουργίες και Συστήματα) και μέλος της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Επιτροπής της Nielsen Europe (με έδρα τις Βρυξέλλες). Ήταν ιδρυτικός εταίρος της AMER World Research Ltd όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής από το 1983 έως το 1998. Έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν ως Βιοχημικός στο University College καθώς και ως Αναλυτής Συστημάτων Υπολογιστών στη British Gas, αμφότερα στο Λονδίνο.

Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου
Πρόεδρος, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), joint CEO, Tototheo Maritime Ltd

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου είναι joint CEO του Ομίλου Tototheo Maritime. Από τον Αύγουστο του 2021 είναι Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Διετέλεσε Πρόεδρος της WISTA International από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι τον Οκτώβριο 2022. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη παγκόσμια ναυτιλία από την διεθνή ναυτιλιακή έκδοση Lloyd’s List για 6 συνεχόμενα έτη από το 2017. Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου έχει πτυχία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Copenhagen Business School και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ευγένιος Ευγενίου

Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Κύπρου

O Ευγένιος Χρ. Ευγενίου είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου και μέλος της ηγετικής ομάδας της PwC για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA Leadership Team). Εντάχθηκε στο δυναμικό της PwC το 1990 στο Λονδίνο και έγινε Συνέταιρος το 2001. Έχει εργαστεί στην PwC στο Λονδίνο και για μικρότερα χρονικά διαστήματα στην Αθήνα και στη Μόσχα. Πριν αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Υπεύθυνος Συνέταιρος για τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό κλάδο αλλά και Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπρόσθετα ήταν μέλος της διοικητικής ομάδας της PwC στην Ευρώπη για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Ο Ευγένιος είναι μέλος του μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού Junior Achievement Κύπρου αλλά και μέλος του Advisory Board του Global Entrepreneurship Monitor (GEM) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι εκπρόσωπος του ICAEW στην Κύπρο, Πρόεδρος του Κύπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Nicosia for Art. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΒΕ, από το 2014 έως το 2017, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, από το 2014 έως το 2020 και μέλος του Δ.Σ. του CIPA, από το 2011 έως το 2016. Είναι απόφοιτος του Imperial College London και είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών και διοικητικών δυνατοτήτων της PwC.

Δρ. Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO), Όμιλος Εταιρειών Remedica

Ο Δρ. Μιχάλης Νεοπτολέμου, είναι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) του Ομίλου Εταιρειών Remedica. Κατέχει διδακτορικό στη Μηχανολογική Μηχανική/Αεροδιαστημική και αρκετούς μεταπτυχιακούς τίτλους σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακή Συμπεριφορά και στον Έλεγχο Στατιστικής Διαδικασίας. Εργάστηκε στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία και στη Διπλωματική Υπηρεσία, όπου υπηρέτησε ως Διπλωματικός Σύμβουλος σε θέματα Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτυχε ευρύτερης αναγνώρισης από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (European Banking Federation, Business Europe, European Consumer Organisation) για την προσφορά του στη νομοθετική θωράκιση του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Προτού αποχωρήσει από τη Διπλωματική Υπηρεσία, προχώρησε στη συνομολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση (2013) καθώς και στη συνομολόγηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, και εφάρμοσε πρωτοπόρες δράσεις για την επίτευξη συνεργασίας με άλλα Κράτη στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, διορισμένος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πολλούς επαγγελματικούς συνδέσμους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ντίνος Λευκαρίτης

Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος, Πετρολίνα

Ο Ντίνος Λευκαρίτης σπούδασε στην Αγγλία (Business Studies στο West London College). Από το 1974 εργάζεται στις εταιρείες του Group ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ και ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Είναι Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος σε όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου & Πρόεδρος Ομίλου Χιονοδρόμων Κύπρου. Πρόεδρος Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, Μελος Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλις και Επαρχίας Λάρνακας, διετέλεσε Αντιπρόεδρος ΚΕΒΕ για Τουρισμό, Μέλος της Υποστηρικτικής Επιτροπής Τουρισμού υπό το Υφυπουργείο Τουρισμού Μέλος Δ.Σ. ΑΝΤΕΝΑ Τ.V.

Χριστιάννα Διογένους

CEO, Unicars

Κατέχει πτυχίο B.Sc. στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο London School of Economics του Ηνωμένου Βασιλείου και ΜΒΑ από το INSEAD Business School. Μετά τις σπουδές εργάστηκε ως Management Consultant στην PriceWaterhouseCoopers Ηνωμένου Βασιλείου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο εντάχθηκε στον Όμιλο Π.Μ. Τσεριώτη και ανασυγκρότησε το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο και διεύθυνε μέχρι το 2004. Παράλληλα ασχολήθηκε με το Μάρκετινγκ και τις Δημόσιες Σχέσεις του Ομίλου. Το 2004 αναλαμβάνει Marketing Manager και κατόπιν Marketing Director της Unicars. To 2007 μετακινείται στην Tseriotis Consumer Goods αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύνοντος Συμβούλου. Στη συνέχεια έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Diapo Ltd, της 3PL εταιρείας που εξελίχθηκε από την Tseriotis Consumer Goods. Tο 2012 είχε πρωταρχικό ρόλο στη σύσταση της Unilever Tseriotis Cyprus όπως και στη συγχώνευση που δημιούργησε την Tryfon Tseriotis Ltd. Tο 2017 επέστρεψε στη Unicars αναλαμβάνοντας τη θέση της CEO. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Μ. Τσεριώτης και κατέχει θέση Διοικητικού Συμβούλου σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτης. Είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας. Το 2021 ανακηρύχθηκε Honorary Fellow του Cyprus Institute of Marketing.

Organizers
Bank of Cyprus

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως θυρίδες*. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,422 άτομα διεθνώς**. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής. * Ο αριθμός των καταστημάτων και θυρίδων μειώθηκε κατά 15 και 7 αντίστοιχα την 1 Ιουλίου 2022. **Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον Ιούλιο 2022.

IMH

H IMH διοργανώνει σε Κύπρο και εξωτερικό, κάθε χρόνο περισσότερα από 200 συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις καθώς και επιχει-ρηματικές βραβεύσεις σε όλους τους τομείς της αγοράς. Αναλαμβάνει, επίσης, εκδηλώσεις εκ μέρους πελατών. Εξαίρετη πορεία ακολουθεί και το Τμήμα των Media. Τα μηνιαία περιοδικά IN Business και GOLD διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Η δημοσιογραφική μας ομάδα, ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και μέσω του IN Business Portal (www.inbusinessnews.com) , και του REPORTER (www.reporter.com.cy) . Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Η ΙΜΗ, το 2023, λανσάρει το αγγλόφωνο ενημερωτικό Cyprus Business News Portal (CBN), με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για ξένους επιχειρηματίες - επαγγελματίες και όχι μόνο, που διαμένουν στην Κύπρο ή επιθυμούν να μαθαίνουν για την επιχειρηματική σκηνή της χώρας.Η IMH, λαμβάνει μέρος και σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συ¬νεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Audience

Το Business Leaders Summit απευθύνεται προς ανώτατα στελέχη από όλους τους τομείς της οικονομίας (τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα). Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε γενικούς διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλους, οικονομικούς διευθυντές, όλους τους διευθύνοντες σύμβουλους επιχειρήσεων, μέλη διοικητικών συμβουλίων και άλλα στελέχη από κυπριακούς οργανισμούς.

Contact us

Project Manager

Lena Kakkoura

H Λένα είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο και τη γενική διαχείριση του Συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο lena.kakkoura@imhbusiness.com και +357 22505633.

Marketing Manager

Georgia Efthymiadou

Η Γεωργία είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση του συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ του συνεδρίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο georgia.efthymiadou@imhbusiness.com και +357 22505575.

Event registration closed.
 

Date And Time

14 September 2021 @ 08:00 AM -
01:00 PM
 

Registration End Date

14/09/2021
 

Language

English
 

Location

Hilton Nicosia
 
 
 
Download Events iCal

Share With Friends