Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ

1 December 2022
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Information

6412 6412 people viewed this event.

Η ιδέα που υλοποιείται και γίνεται πετυχημένη καινοτομία επιβραβεύεται.
Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ κλείνει φέτος 16 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και έρχεται με τον καθιερωμένο διαγωνισμό!

Ο Διαγωνισμός για τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας διοργανώνεται από το 2006 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συμβάλλοντας στη βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την σύλληψη και υλοποίηση πετυχημένων πρωτοποριακών ιδεών στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα των υπηρεσιών και της μεταποίησης, προωθώντας έτσι την καινοτομία για όφελος της οικονομίας, ενώ παράλληλα ο θεσμός επιβραβεύει και την κοινωνική καινοτομία που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη χώρα μας.
Στο διάστημα των περασμένων χρόνων, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν δεκάδες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί, ανάμεσα σε εκατοντάδες πολύ αξιόλογες συμμετοχές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Κύπρος είναι ένας ολοζώντανος πυρήνας καινοτομίας. Το νησί διαθέτει όχι μόνο το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη δίψα για διακρίσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας της ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην Κύπρο για τις πιο καινοτόμες και επιτυχώς εφαρμοσμένες πρακτικές και ενέργειες σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς, στηρίζεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.


Υποψηφιότητες

Τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22 Ιουλίου 2022
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: Τηλ. 22 643 000 | OEB, Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία | www.innovationaward.oeb.org.cy


Εκδήλωση Απονομής Βραβείων

Η Απονομή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και η Βράβευση των διακριθέντων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς και των καινοτόμων και ξεχωριστών ιδεών, πρακτικών και εφαρμογών τους, θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του 2022 σε μια λαμπερή διοργάνωση.

Program

Το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης της Απονομής των Βραβείων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Organizers
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι παγκύπρια ανεξάρτητη οργάνωση που ιδρύθηκε το 1960. Έχει Μέλη πέρα από εβδομήντα σημαντικούς Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς Βιομηχανίας, Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Παιδείας, Υγείας και Γεωργίας, με σύνολο μελών που ξεπερνά τις 5.000. Μέσα από τη δράση της, η ΟΕΒ -για περισσότερα από 58 χρόνια- αποτελεί καθοριστικό φορέα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και ταυτόχρονα, αποτελεί την εργοδοτική οργάνωση της Κύπρου (όπως αναγνωρίζεται διεθνώς) και τον κυριότερο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου της, η ΟΕΒ:

Παρέχει ουσιαστική στήριξη και προσθέτει αξία στην επιχείρηση-μέλος με την παροχή εύρους σύγχρονων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών (όπου ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί να υπεισέλθει), προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών, των συνθηκών της αγοράς και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος. Προωθεί τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των μελών της και της επιχειρηματικής κοινότητας και διεκδικεί/εφαρμόζει μέτρα επιβίωσης, προώθησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Παρακολουθεί εκτενώς τα κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμβουλεύει το κράτος, τα μέλη και τον επιχειρηματικό κόσμο και συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συνεργάζεται με το κράτος και άλλους φορείς και συντελεστές της κοινωνίας με πρόταξη την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ευημερίας του τόπου. Διατηρεί το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των εργατικών και άλλων οργανώσεων που δρουν ως ομάδες πίεσης μέσα στο πλουραλιστικό σύστημα λήψης αποφάσεων της κυπριακής κοινωνίας.

Coordinators
ΙΜΗ

IMH is a leading Corporate Events and Media organization operating in the Knowledge and Information Economy. It provides products and services based on content, intelligence and connections to specialist audiences. IMH services include the organization of conferences, summits, client events, exhibitions, business and mainstream media. Every year, IMH organizes more than 200 corporate events in physical, hybrid and online form: Conferences and Exhibitions on all market sectors, Investment summits and road shows in Cyprus and abroad, Client Conferences and other corporate events, Business award ceremonies. Our corporate events provide the biggest networking, business development, knowledge providing and career advancement opportunities in Cyprus. IMH media department operates, publishes and distributes: IN Business, the leading monthly business magazine in Cyprus, GOLD, the leading English-language monthly business Magazine in Cyprus, IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), GOLD Portal (http://www.golnews.com.cy), Reporter (https://www.reporter.com.cy, one of the most visited multi-thematic news portal in Cyprus. IMH recently acquired Super FM, the leading music radio station in Cyprus. www.imhbusiness.com

Audience

Στην εκδήλωση της Απονομής των Βραβείων μετέχουν κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βουλευτές, Υπουργοί, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, άλλα υψηλά υφιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, ιδιοκτήτες, CEOς και Γενικοί Διευθυντές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Κύπρου από όλους τους τομείς δραστηριότητας, Πρόεδροι και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Ημικρατικών Οργανισμών, καθώς και μέλη και συνεργάτες της ΟΕΒ, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Supporters
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ως αποστολή την δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας όπου κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα ευδοκιμούν και θα ευημερούν. Παράλληλα, κύριο μέλημά του αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της θέσης και της φωνής της Κύπρου σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Όραμα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, είναι να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτόμων δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της συμμετοχής των Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες, στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Communication Sponsors
Περιοδικό IN Business

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί από το 2006 άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

περιοδικό GOLD

Το περιοδικό GOLD ιδρύθηκε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη έκδοση, με μηνιαία κυκλοφορία, της Κύπρου. Σήμερα, όχι μόνο αποτελεί μια επιχείρηση που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά επιπλέον διαθέτει ένα μοναδικό όσο και πολύτιμο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, από στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες, Κύπριους και μη. Το περιοδικό GOLD παρέχει μια εις βάθος, ολοκληρωμένη κι ενημερωμένη επισκόπηση γύρω από την τοπική επιχειρηματική σκηνή, την Οικονομία και τις αγορές. Έχει δε κερδίσει επάξια τη φήμη του, χάρη στα αναλυτικά άρθρα και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με σημαντικές όσο και διεθνείς προσωπικότητες που κρατούν θέσεις-κλειδιά. http://www.golnews.com.cy

Contact us

Project Manager
Monika Aletrari
Η Μόνικα Αλετράρη είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο, τους ομιλητές και τη γενική διαχείριση της διοργάνωσης των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας 2022 της ΟΕΒ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες σχετικές απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση monika.aletrari@imhbusiness.com και στο +357 22505510.

Marketing Officer
Μικαέλλα Ττάκκα
Η Μικαέλλα είναι υπεύθυνη για την προώθηση και γενικότερα, το marketing της διοργάνωσης των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας 2021 της ΟΕΒ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή εισηγήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες σχετικές απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση mikaella.ttakka@imhbusiness.com και στο +357 22505551

 

Date And Time

-
 

Language

Greek
 

Location

-
 
Download Events ical

Share With Friends