Το Company Pack της ΙΜΗ περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας για το 2021. Αναλυτικότερα, καταγράφονται όλα τα  Κλαδικά Συνέδρια / Συνέδρια Πελατών / Διεθνή Συνέδρια / Διαδικτυακά Συνέδρια καθώς επίσης και το price list όλων των media της εταιρείας. 

Εταιρικό Πακέτο 2021