ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 19-11-2021 10:00 am
Ημερομηνία Λήξης 19-11-2021 2:00 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event