Εγγραφή στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το 1ο βήμα για την αναζήτηση εργασίας | 11:00-12:00 (Ελληνικά)

 Εγγραφή στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το 1ο βήμα για την αναζήτηση εργασίας | 11:00-12:00 (Ελληνικά)

Εγγραφή στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το 1ο βήμα για την αναζήτηση εργασίας | 11:00-12:00 (Ελληνικά)

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 28-11-2019 11:00 am
Ημερομηνία Λήξης 28-11-2019 12:00 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event