Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 09-12-2021 9:00 am
Ημερομηνία Λήξης 09-12-2021 1:00 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event