Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 09-11-2021 3:00 pm
Ημερομηνία Λήξης 09-11-2021 6:50 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event