ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 24-11-2021 6:00 pm
Ημερομηνία Λήξης 24-11-2021 7:30 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event