15ο Συνέδριο και Εκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

15ο Συνέδριο και Εκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 22-02-2022 8:30 am
Ημερομηνία Λήξης 22-02-2022 1:30 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής