3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων

3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 11-11-2021 9:00 am
Ημερομηνία Λήξης 11-11-2021 1:30 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event