ΚΑΔΔ – Τριήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Μάθησης (13/12/2021, 14/12/2021,15/12/2021, 8:30 – 14:30)

Πληροφορίες Συνεδρίου

Ημερομηνία Έναρξης 13-12-2021 8:30 am
Ημερομηνία Λήξης 15-12-2021 2:30 pm
Ατομική Τιμή + 19% VAT(€) Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής

We are no longer accepting registration for this event