Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης
  • Η διαδικτυακή διάλεξη «Για στοχευμένη, αποδοτικότερη ​Διαχείριση της Μάθησης», πραγματοποιείται ενόψει της αναβάθμισης του πλαισίου διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία, και σε αυτήν θα παρουσιαστούν τα επόμενα βήματα και θα αναλυθεί ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.