Προηγούμενα Συνέδρια

Integration of Telecoms with IT: Enabling and Inspiring Growth

Integration of Telecoms with IT: Enabling and Inspiring Growth

26 Μαΐου 2015

5th Nicosia Economic Congress

5th Nicosia Economic Congress

21 Μαΐου 2015

Oracle Cloud Day 2015

Oracle Cloud Day 2015

24 Απριλίου 2015

The CIM Summit 2015

The CIM Summit 2015

28 Μαρτίου 2015

2nd Brand Congress

2nd Brand Congress

27 Μαρτίου 2015

5th ICT Summit & Exhibition

5th ICT Summit & Exhibition

06 Μαρτίου 2015

 Cyprus Investors Summit

Cyprus Investors Summit

09 Φεβρουαρίου 2015

EU and Structural Funds conference

EU and Structural Funds conference

28 Ιανουαρίου 2015

‘Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης’

‘Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης’

02 Οκτωβρίου 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

01 Ιουνίου 2012

<<  17 18 19 20 21 [22