Προηγούμενα Συνέδρια

Join Us: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγορά Εργασίας

Join Us: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγορά Εργασίας

30 Ιουνίου 2021

43rd The Cyprus Hotel Summit & Exhibition

43rd The Cyprus Hotel Summit & Exhibition

29 Ιουνίου 2021

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης

29 Ιουνίου 2021

 2ο Συνέδριο Επενδύσεων στον Τομέα της Υγείας

2ο Συνέδριο Επενδύσεων στον Τομέα της Υγείας

24 Ιουνίου 2021

4th Cyprus Anti-Fraud Conference

4th Cyprus Anti-Fraud Conference

23 Ιουνίου 2021

8th Advertising, Marketing and Communication Conference 

8th Advertising, Marketing and Communication Conference 

17 Ιουνίου 2021

Cyprus Family Office Conference

Cyprus Family Office Conference

15 Ιουνίου 2021

 11th ICT Conference & Exhibition – Tech Revolution

11th ICT Conference & Exhibition – Tech Revolution

02 Ιουνίου 2021

13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βραβεία

13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βραβεία

27 Μαΐου 2021

Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο

Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο

26 Μαΐου 2021

Cyprus Professional Services Conference

Cyprus Professional Services Conference

20 Μαΐου 2021

Smart Future Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων

Smart Future Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων

19 Μαΐου 2021

CYPRUS REAL ESTATE AND PROPERTY INVESTMENT SUMMIT AND EXPO

CYPRUS REAL ESTATE AND PROPERTY INVESTMENT SUMMIT AND EXPO

19 Μαΐου 2021

3rd Cyprus Legal Conference

3rd Cyprus Legal Conference

12 Μαΐου 2021

Συνέδριο & Έκθεση: Επενδυτικές Ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων

Συνέδριο & Έκθεση: Επενδυτικές Ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων

27 Απριλίου 2021

Cyprus Intellectual Property Conference

Cyprus Intellectual Property Conference

22 Απριλίου 2021

<<  1 2 [34 5 6 7  >>