Προηγούμενα Συνέδρια

The Cyprus Famagusta Investment Roadshow 2020

The Cyprus Famagusta Investment Roadshow 2020

14 Δεκεμβρίου 2020

TIF European Thalassaemia & Sickle Cell Disease Symposium

TIF European Thalassaemia & Sickle Cell Disease Symposium

11 Δεκεμβρίου 2020

Invest Cyprus Roadshow Belarus

Invest Cyprus Roadshow Belarus

10 Δεκεμβρίου 2020

Invest Cyprus Roadshow Kazakhstan

Invest Cyprus Roadshow Kazakhstan

02 Δεκεμβρίου 2020

Global Investment Outlook Conference

Global Investment Outlook Conference

30 Νοεμβρίου 2020

Lidl Wellness Camp 2020

Lidl Wellness Camp 2020

28 Νοεμβρίου 2020

The 4th Project Management Conference

The 4th Project Management Conference

26 Νοεμβρίου 2020

17th Cyprus Grocery Retail Conference and Awards

17th Cyprus Grocery Retail Conference and Awards

26 Νοεμβρίου 2020

11ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ

11ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ

25 Νοεμβρίου 2020

ShipTech Conference

ShipTech Conference

20 Νοεμβρίου 2020

Οφέλη από την εντατική αξιοποίηση αποβλήτων

Οφέλη από την εντατική αξιοποίηση αποβλήτων

19 Νοεμβρίου 2020

7th Advertising, Marketing & Communication Conference

7th Advertising, Marketing & Communication Conference

18 Νοεμβρίου 2020

6th International Funds Summit

6th International Funds Summit

16 Νοεμβρίου 2020

Σχεδιαστική Σκέψη, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας

Σχεδιαστική Σκέψη, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας

11 Νοεμβρίου 2020

19th Leadership and HR Management Conference

19th Leadership and HR Management Conference

11 Νοεμβρίου 2020

Invest Cyprus Roadshow USA

Invest Cyprus Roadshow USA

10 Νοεμβρίου 2020

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>