• Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, τόσο ως προς το μέγεθος της ευθύνης που ανέλαβε για τη διαχείριση ευρωπαϊκών θεμάτων, την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε., καθώς και την εύρυθμη οργάνωση και διεκπεραίωση ποικίλων συναντήσεων υψηλού επιπέδου, όσο και ως προς τις εμπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισε. Το Συνεδριακό Κέντρο επιλέγηκε ως ο χώρος φιλοξενίας των πλείστων συναντήσεων κατά τη Διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

    Στόχος της Σύμβασης ήταν η αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας διαχείριση του Συνεδριακού Κέντρου όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις και άλλες εργασίες, όπως και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κύπρο. Στο Συνεδριακό Κέντρο  πραγματοποιήθηκαν 15 Άτυπα Συμβούλια/Συναντήσεις σε Υπουργικό επίπεδο και 3 Υπουργικά Συνέδρια. Παράλληλα, στο Συνεδριακό χώρο πραγματοποιήθηκαν δύο άλλες σημαντικές συναντήσεις: η Επίσκεψη του Κολλεγίου Επιτροπών και η Επίσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου. Σε κάθε μία από αυτές τις 20 αυτές συναντήσεις συμμετείχαν 200-650 άτομα περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων.

    Πρόσθετα, στο Συνεδριακό χώρο  πραγματοποιήθηκαν άλλες 200 συναντήσεις υψηλού και χαμηλού επιπέδου με συμμετοχή από 10 άτομα για μία μικρή συνάντηση μέχρι 700 άτομα για ένα μεγάλο συνέδριo.

    Στο Συνεδριακό Χώρο στεγαζόταν και το Κέντρο Τύπου της Προεδρίας, το οποίο φιλοξένησε τους εκπροσώπους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαφόρων χωρών.

2012-06-01 08:30:57
2012-12-31 14:00:00