Η ΙΜΗ συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε ως μέρος κοινοπραξίες σε έργα / προσφορές που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησης της. Η εταιρεία έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων και διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα συμμετέχει σε κρατικά, συγχρη- ματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά έργα / προσφορές τα οποία έχουν ως αποδέκτες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

 
 
5o Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

5o Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

28 Ιανουαρίου 2022

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Διαχείριση της Μάθησης

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Διαχείριση της Μάθησης

06 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

24 Νοεμβρίου 2021

H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

15 Σεπτεμβρίου 2021

Join Us: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγορά Εργασίας

Join Us: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγορά Εργασίας

30 Ιουνίου 2021

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης

29 Ιουνίου 2021

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

15 Απριλίου 2021

TIF European Thalassaemia & Sickle Cell Disease Symposium

TIF European Thalassaemia & Sickle Cell Disease Symposium

11 Δεκεμβρίου 2020

Οφέλη από την εντατική αξιοποίηση αποβλήτων

Οφέλη από την εντατική αξιοποίηση αποβλήτων

19 Νοεμβρίου 2020

Σχεδιαστική Σκέψη, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας

Σχεδιαστική Σκέψη, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας

11 Νοεμβρίου 2020

3ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού

3ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού

05 Οκτωβρίου 2020

Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

11 Σεπτεμβρίου 2020

CAPture the Future Generation

CAPture the Future Generation

01 Αυγούστου 2020

Get a Job 2019

Get a Job 2019

28 Νοεμβρίου 2019

ΗΟPE - Supply of High Quality Learning Opportunities for Migrant People and Enhance Social Inclusion

ΗΟPE - Supply of High Quality Learning Opportunities for Migrant People and Enhance Social Inclusion

01 Σεπτεμβρίου 2019

Οφέλη από την Εντατική Αξιοποίηση Aποβλήτων Γυαλιού στις Τουριστικές  Περιοχές

Οφέλη από την Εντατική Αξιοποίηση Aποβλήτων Γυαλιού στις Τουριστικές Περιοχές

24 Ιουνίου 2019

[12 3  >>