Η ΙΜΗ συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε ως μέρος κοινοπραξίες σε έργα / προσφορές που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησης της. Η εταιρεία έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων και διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα συμμετέχει σε κρατικά, συγχρη- ματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά έργα / προσφορές τα οποία έχουν ως αποδέκτες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

 
 
Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Brunch γνωριμίας και ενημέρωσης με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Brunch γνωριμίας και ενημέρωσης με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

03 Ιουνίου 2019

Γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο για την ολοκλήρωση της δράσης «Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ»

Γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο για την ολοκλήρωση της δράσης «Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ»

02 Μαΐου 2019

EnterCY: ENhancing Tourist ExpeRience in Cyprus

EnterCY: ENhancing Tourist ExpeRience in Cyprus

01 Μαΐου 2019

Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης

28 Φεβρουαρίου 2019

Προγράμματα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας

Προγράμματα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας

01 Φεβρουαρίου 2019

 «Γνώσεις και Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε»

«Γνώσεις και Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε»

17 Δεκεμβρίου 2018

Προβολή και Επικοινωνία του έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση

Προβολή και Επικοινωνία του έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση

30 Νοεμβρίου 2018

Get A Job 2018

Get A Job 2018

30 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση κι Ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Θέματα

Ενημέρωση κι Ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Θέματα

12 Ιουνίου 2018

In4COHESION

In4COHESION

16 Απριλίου 2018

Youth Guarantee to ACTIVate and Empower YOUTH in Cyprus: Εργαστήρι για Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Youth Guarantee to ACTIVate and Empower YOUTH in Cyprus: Εργαστήρι για Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

21 Μαρτίου 2018

Youth Guarantee to ACTIVate and Empower YOUTH in Cyprus: Εργαστήρι για Φοιτητές Boost your employability

Youth Guarantee to ACTIVate and Empower YOUTH in Cyprus: Εργαστήρι για Φοιτητές Boost your employability

07 Μαρτίου 2018

GET A JOB

GET A JOB

06 Νοεμβρίου 2017

«Youth Guarantee to ACTIVate and EmpowerYOUTH in Cyprus: an integrated communications campaign» - “ACTIVE YOUTH”

«Youth Guarantee to ACTIVate and EmpowerYOUTH in Cyprus: an integrated communications campaign» - “ACTIVE YOUTH”

17 Ιουλίου 2017

Financial Investigation Coordination in Cyprus

Financial Investigation Coordination in Cyprus

01 Απριλίου 2016

Stories of Europe

Stories of Europe

01 Ιανουαρίου 2016

<<  1 [23  >>