Προσεχή Συνέδρια

The 6th Cyprus International Investors Summit

The 6th Cyprus International Investors Summit

22 Μαΐου 2022

2nd Professional Services Conference

2nd Professional Services Conference

24 Μαΐου 2022

4th Football Conference

4th Football Conference

01 Ιουνίου 2022

2nd Limassol Business and Investment Summit

2nd Limassol Business and Investment Summit

03 Ιουνίου 2022

16ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης

16ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης

08 Ιουνίου 2022

5th Cyprus Anti-Fraud Conference

5th Cyprus Anti-Fraud Conference

09 Ιουνίου 2022

19th Cyprus Grocery Retail Conference & 9th IN Business Grocery Retail Awards

19th Cyprus Grocery Retail Conference & 9th IN Business Grocery Retail Awards

15 Ιουνίου 2022

5ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

5ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

24 Ιουνίου 2022

14ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

14ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

05 Ιουλίου 2022

Legal Gala Dinner 2022

Legal Gala Dinner 2022

05 Ιουλίου 2022

<<  1 [2