Τελετή Εγκαινίων των νέων γραφείων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων