3rd Credit Risk Management Forum

21 November 2023
3rd Credit Risk Management Forum

Information

by
10256 10256 people viewed this event.

Η Infocredit Group διοργανώνει το 3rd Credit Risk Management Forum: Προκλήσεις και Ευκαιρίες του Σήμερα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Introduction

Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα απαιτεί από τις κυπριακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους και προκλήσεις που αναδύονται από το περίπλοκο περιβάλλον των αλυσιδωτών αντιδράσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η παγκοσμιοποίηση των κινδύνων και η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στην αγορά απαιτούν από τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής, η ανάγκη για καινοτομία και η προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί την ικανότητα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, η καλή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποκτά ζωτική σημασία για τις επιχειρήσεις. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η διαδικασία αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η βεβαιότητα για την ευημερία της επιχείρησης και τη δημιουργία μακροχρόνιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μια σημαντική αιτία οικονομικών προβλημάτων που επηρεάζουν και διαταράσσουν τη λειτουργία μιας εταιρείας είναι η κακή διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk).

3rd Credit Risk Management Forum: Προκλήσεις και Ευκαιρίες του Σήμερα

Η Infocredit Group αποσκοπεί να ρίξει φως στους κινδύνους και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις μέσα στο περιβάλλον των αλυσιδωτών αντιδράσεων της παγκόσμιας αγοράς. Στόχος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλήρη κατανόηση των βασικών ορών και παραγόντων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και να ενημερώσει σχετικά με τις τάσεις στον τομέα, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου, που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις σύγχρονες πρακτικές αλλά και την ανάπτυξη κουλτούρας για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου.

5 Λόγοι για να παρευρεθείτε στο Φόρουμ

  • Ανακαλύψτε τη σημασία της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
  • Ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις και πρακτικές σχετικά με τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
  • Αποκτήστε όλες τις αναγκαίες τεχνικές και τα εργαλεία για τις καθημερινές σας πιστωτικές συναλλαγές
  • Δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες συναφών κλάδων
  • Διεκδικήστε πιστωτικές μονάδες CPD

 

Additional Details

Registration email/URL - Mikaela.ttakka@imhbusiness.com

Program

To download the program please click here

Speakers
Θεόδωρος Κρίγγου
Διευθύνων Σύμβουλος, Infocredit Group

Ο Θεόδωρος Κρίγγου, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολυετή επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα των Υπηρεσιών, είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Infocredit, της ICG Middle East Commercial Services DMCC (Dubai, U.A.E.), Malta Credit Bureau Ltd και άλλων εταιρειών. Έχει οδηγήσει με επιτυχία τον Όμιλο Infocredit στο να καθιερωθεί σαν ένας από τους κορυφαίους παρόχους επιχειρηματικών πληροφοριών, διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων και λύσεων συμμόρφωσης διεθνώς, με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο στρατηγικών συνεργατών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Θεόδωρος έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς θέλοντας να προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ως σύνολο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Federation of Business Information Services (FEBIS), του Διοικητικού Συμβουλίου του Delphi Alliance Association και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Είναι Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής με εξειδίκευση στις Αποφάσεις Εμπορικών Διαφορών και διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου. Από τον Νοέμβριο του 2020, διατελεί Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Είναι μέλος του Chartered Governance Institute (FCG) και του Chartered Institute of Credit Management (FCICM).

Νίκος Ιωάννου
Γενικός Διευθυντής, Infocredit Group, FCICM

Ο Νίκος Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία πέραν των 18 χρόνων στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Ασφάλειας Πιστώσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση Γενικού Διευθυντή  στην Infocredit Group. Ο Νίκος Ιωάννου είναι μέλος (fellow member) του Chartered Institute of Credit Management (FCICM) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου. Επίσης είναι  πιστοποιημένος με το Collectors Accreditation Initiative του CSA , διαμεσολαβητής και  πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Ο Κυριάκος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ από τον Ιανουάριο 2012. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου για πολλά χρόνια, έχοντας διατελέσει επίσης μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου από το 2002 έως το 2011, ενώ κατά την περίοδο 2009-2011 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΚ. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία άρχισε τον Ιανουάριο του 1995 από τον τραπεζικό τομέα ως λειτουργός πιστωτικού ελέγχου και ακολούθως συνεχίστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός διευθυντής  σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, ως επίσης και ως οικονομικός σύμβουλος σε εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέχρι το 2004. Από τον Μάιο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2011, εργάστηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, αρχικά ως ο Λογιστής της Αρχής και ακολούθως ως ο Εσωτερικός της Ελεγκτής. Ο Κυριάκος είναι εγκεκριμένος λογιστής, μέλος του ΣΕΛΚ, του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). Είναι επίσης Fellow member του Chartered Governance Institute of UK & Ireland (FCIS). Πρόσθετα, είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής, Certified Internal Auditor (CIA) και μέλος του Chartered Institute of Marketing (MCIM). Τέλος, κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Maastricht School of Management. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, ο Κυριάκος εκλέγηκε και διατέλεσε Πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση από το 2019 έως το 2021. Παράλληλα είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του συμβουλίου του συνδέσμου Lobbyists and Public Affairs Professionals association (LPAP). Διατέλεσε επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου το Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (2006-2011).

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
Πρόεδρος, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διοικητικές Επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Msc in Management από το πανεπιστήμιο του Cranfield.  Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της VitaTrace Nutrition Ltd Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της διατροφής και υγείας των ζώων με εργασίες σε Κύπρο και εξωτερικό. Η εταιρία έχει λάβει βραβεία τόσο για τις εξαγωγές όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά για και την εταιρική κοινωνική της ευθύνη. Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης είναι πάρα πολύ δραστήριος επιχειρηματίας με σημαντική κοινωνική συνεισφορά. Συγκεκριμένα διετέλεσε: Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (2017-2023), Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων (CIPA) (2011-2019), Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (2011-2017), Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (2005-2014), Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κτηνιατρικών Φαρμάκων (2007-2013), Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (2005-2011), Πρώτος Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Αιγύπτου, Μέλος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κύπρου, Μέλος του Συμβουλίου Ευημερίας Φυλακισμένων και Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τερέζα Σκαρλάτου
CEO, Allianz Trade

Η Τερέζα Σκαρλάτου είναι CEO της Allianz Trade στην Ελλάδα, υπεύθυνη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Με εξειδίκευση στο Financial Management, έχει μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία στον κλάδο της Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στην Οικονομική, Εμπορική και Market Management Διεύθυνση της Allianz Trade, καθώς και σημαντικά projects σε θέματα ανάπτυξης, operations, μετασχηματισμού και πελατοκεντρικής κουλτούρας. Πριν από την τρέχουσα θέση της, κατείχε για 6 χρόνια τη θέση του CFAO στον Όμιλο Solunion, joint venture του Ομίλου της Allianz και του Ομίλου της Mapfre για την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Θεόδωρος Σταύρου
Επικεφαλής Συμμόρφωσης, Societe Generale Bank Cyprus

Ο Θεόδωρος Σταύρου γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και πήρε πτυχίο στο Management από το Henley Management College του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και Διαπιστευμένος Ειδικός για το Ξέπλυμα Χρήματος (CAMS). Το 2001 εντάχθηκε στη ΜΟΚΑΣ, ως Ανακριτής σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εκτός από τα κύρια καθήκοντά του ως ανακριτής και στα 17 χρόνια του κ. Σταύρου στη ΜΟΚΑΣ ήταν επίσης εκπρόσωπος της Κύπρου σε διάφορους οργανισμούς όπως η Europol, η επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, το FIU.net κ.α.. Από το 2017 ο κ. Σταύρου εργάζεται στον τραπεζικό τομέα και είναι σήμερα ο Επικεφαλής Συμμόρφωσης της Société Générale Bank Cyprus. Ο κ. Σταύρου είναι επίσης πιστοποιημένος ειδικός για θέματα Ρωσικών Κυρώσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος (CRMS-RS).

Δρ. Μαρία Ηρακλέους
Εκτελεστικός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Διορίστηκε ως Εκτελεστικός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ τον Μάιο του 2019. Από το 2014 μέχρι το 2019, εργάστηκε στο Γραφείο Αντιπροσωπείας του ΔΝΤ στην Κύπρο, πρώτα ως Ανώτερη Οικονομολόγος και ακολούθως ως Eπικεφαλής Oικονομολόγος, υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΔΝΤ. Εργάστηκε ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ προηγουμένως διετέλεσε Επίκουρη Καθηγήτρια στο American University στην Ουάσιγκτον, και εργάστηκε επίσης ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Max Weber του European University Institute. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση χρονοσειρών (οικονομετρία), τα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και η έρευνα της έχει δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Κατέχει πτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά από το London School of Economics και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Virginia Polytechnic Institute and State University.

Δρ. Ανδρέας Ασσιώτης
Επικεφαλής, Μονάδα Ιδιωτών, Ελληνική Τράπεζα

O Αντρέας Ασσιώτης είναι ο Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας, μιας από τις συστημικές τράπεζες στην Κύπρο. Είναι υπεύθυνος για τις λιανικές επιχειρήσεις της Τράπεζας, τα Τμήματα Wealth & Investment Services, Distribution Channels & Καρτών και Bancassurance. Προηγουμένως υπηρέτησε τη θέση του Group Chief Economist & Strategy Manager της Ελληνικής Τράπεζας. Ο Αντρέας είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, Πρόεδρος της Καθοδηγητικής Επιτροπής της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Στρατηγικής της χώρας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

Δρ. Μάριος Κληρίδης
Οικονομολόγος

Ο Δρ. Μάριος Κληρίδης σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics (BSc, MSc, PhD). Το 1982 προσλήφθηκε στην Ελληνική Τράπεζα ως Προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού & Οικονομικών Μελετών. Στη συνέχεια, ανέλαβε επιπρόσθετα τις Υπηρεσίες Καρτών & Λιανικής Τραπεζικής , Επενδυτικής Τραπεζικής και Υπηρεσίες Treasury και International Banking. Το 2001 έγινε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με 5ετές συμβόλαιο. Επέστρεψε στην Ελληνική το 2006 για να αναλάβει την διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και την θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Το 2013 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Τράπεζας. Παραιτήθηκε τον Σεπτ. 2015. Δίδασκε μέχρι και πρότινος σαν Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε M.Sc. & φοιτητές M.B.A., με θέμα «Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα, Χρήματα και Κεφαλαιαγορές».

Δρ. Σωφρόνης Κληρίδης
Καθηγητής Οικονομικών, Κοσμήτορας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Σωφρόνης Κληρίδης είναι Καθηγητής Οικονομικών και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale. Εργάστηκε ως ερευνητής στη Διεθνή Τράπεζα και διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Northwestern University. Δίδαξε στο Yale University, στο European University Institute και στο Georgetown University. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκει κυρίως Μικροοικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, και Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης. Η έρευνά του εστιάζει στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και τη λειτουργία των αγορών, ενώ παράλληλα έχει γράψει πολλά άρθρα και μελέτες για την Κυπριακή οικονομία.

Δημήτρης Δημητρίου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Τράπεζα Κύπρου

Ο Δημήτρης Θ. Δημητρίου είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019. Άρχισε την καριέρα του το 2000 στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) ως Επενδυτικός Αναλυτής. Από το 2003 μέχρι το 2006 εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου ως Λειτουργός Πελατειακών Σχέσεων και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου στη Ρωσία. Ακολούθως, επέστρεψε στην Κύπρο και τοποθετήθηκε στον Τομέα Ιδιωτικής Τραπεζικής και στη συνέχεια ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επενδύσεων Θεσμικών Πελατών. Από τον Σεπτέμβριο 2013 ανάλαβε διάφορους ρόλους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανάλαβε τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Δημήτρης κατέχει πτυχίο (ΒΑ) στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Yale University των ΗΠΑ και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά από το London School of Economics του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, είναι κάτοχος πιστοποιητικού CFA.

Glen Stewart Bullivant
Fellow, Chartered Institute of Credit Management, Vice President, Honorary Treasurer and Executive Board Member, CICM

Glen Stewart Bullivant has over 55 years of experience in the credit profession, ranging from third party debt collection and credit risk reporting through to credit management in industry and commerce – engineering (mining machinery and vehicle crushing machinery; gearboxes for commercial vehicles, army tanks and aircraft carriers), printing and publishing, lifts and escalators, and 15 years as a self-employed consultant. He is a Fellow of the Chartered Institute of Credit Management and currently a member of the CICM Executive Board, Honorary Treasurer and Chair of the CICM Technical Committee. Author, Lecturer and the UK representative on the council of the Federation of European Credit Management Associations (FECMA).

Ρένος Ιωαννίδης
Διοικητικός Σύμβουλος, Restructuring and Debt Advisory, KPMG Limited

Ο Ρένος Ιωαννίδης κατέχει 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό και τον συμβουλευτικό τομέα αντίστοιχα, με εκτεταμένες γνώσεις και βαθιά πρακτική κατανόηση των τομέων του δανεισμού, της πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit analysis and assessment), της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των δανειακών αναδιαρθρώσεων (loan restructurings), της επιχειρηματικής ανάκαμψης και αποκατάστασης (corporate recovery and turnaround) και της αφερεγγυότητας (insolvency). Είναι εγκεκριμένος λογιστής, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και διαπιστευμένος Εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Sharpel Petri
International Sales Officer, Infocredit Group

Sharpel Petri, after attending The English School Nicosia, studied Political Science (BA) at the University of Birmingham and International Relations(MA) at the University of Nottingham in the UK. Worked at the European Parliament in Brussels, followed by work experience in International sales in the Middle East and Europe. Expert on foreign policy regulation, international organizations and international trade. Currently handling the legal solutions of Lexis Nexis for Infocredit Group and assisting on the open banking platform of the company.

Λίζα Πέτσα
Διευθύντρια Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Τράπεζα Κύπρου

Η Λίζα Πέτσα είναι η Διευθυντήρια Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου της Τράπεζας Κύπρου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της όπου απέκτησε πτυχίο BSc in Business Finance and Economics από το University of East Anglia, ξεκίνησε την καριέρα της ως εκπαιδευόμενη ελεγκτής στην Αγγλία και σήμερα είναι μέλος του Chartered Institute of Certified Accountants και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ακολούθως εργάστηκε στην JCC Payments Systems και στο χρηματιστηριακό γραφείο Σεβέρης και Αθηαινίτης μέχρι την ένταξη της στον τραπεζικό τομέα το 1997. Αρχικά εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα στην Αθήνα, και με την επιστροφή της στην Κύπρο εργάστηκε στη Λαϊκή Χρηματιστηριακή και στις Διευθύνσεις Μικρομεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων της Λαϊκής Τράπεζας. Το 2013, εργάστηκε ως Διευθύντρια τμημάτων στη Διεύθυνση αναδιάρθρωσης και ανάκτησης χρεών της Τράπεζας Κύπρου, και έχει διαχειριστεί μεγάλες αναδιαρθρώσεις και σημαντικά χαρτοφυλάκια πελατών. Από τον Οκτώβριο του 2019 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας, καθώς και την μεθοδολογία των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και τον υπολογισμό τους. Επίσης, λαμβάνει μέρος σε Επιτροπές Δανείων.

Γεώργιος Σπυρόπουλος
Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης, Coface

O Γεώργιος Σπυρόπουλος εργάζεται στην Coface από τον Δεκέμβριο του 2020, έχοντας τον ρόλο του επικεφαλής πιστωτικής ανάλυσης για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Έμπειρος χρηματοοικονομικός αναλυτής με εμπειρία στον τομέα των τροφίμων και ποτών (γαλακτοκομικά, οινοποιεία) και στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών (χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα) με ρόλους που επικεντρώνονται τόσο σε διαχείριση οικονομικών / χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων, όσο και σε ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου οικογενειακής επιχείρησης, boutique οινοποιίας (Κτήμα Σπυρόπουλος) στην Αρκαδία, Ελλάδα, τα τελευταία 19 χρόνια.

Δρ. Στέλιος Κομής
Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου, Infocredit Group

Ο Στέλιος Κομής είναι σήμερα Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου στην Infocredit Group. Μεταξύ 1996 και 2022, ο Στέλιος εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας Κύπρου. Πρωτοστάτησε στην εισαγωγή συστημάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου στην Τράπεζα, σε μια εποχή που αυτά τα συστήματα ακόμη αναπτύσσονταν. Για αρκετά χρόνια ήταν επικεφαλής μιας δυναμικής ομάδας για την ανάπτυξη, συντήρηση, επικύρωση και βαθμονόμηση συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης (για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για για ιδιώτες/καταναλωτές). Ως εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου, συμμετείχε επί σειρά ετών στις συνεδριάσεις του Moody's Risk Advisor Advisory Group (MRAAG), όπου είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη εσωτερικών μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στην πρακτική εφαρμογή αυτών. Ο Στέλιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (Ph.D) στα Χρηματοοικονομικά από το Brunel University του Ηνωμένου Βασιλείου. Διετέλεσε λέκτορας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Buckinghamshire Chilterns University  College στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και μέντορας στο πρωτοπόρο Κέντρο Καινοτομίας IDEA της Τράπεζας Κύπρου, όπου και προσέφερε την εμπειρία και τις γνώσεις του μέσω διαλέξεων σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικών. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Economic Society (CES) για διαδοχικές θητείες.

Dorota Ulatowska
Credit Director, Allianz Trade Greece

Dorota Ulatowska is a credit risk expert, who built her professional experience across three sectors and four geographies. While originally from Poland, Dorota started her career in London in General Motors, after which she joined EDF Energy as a credit data analyst. It was in the credit insurance though, where her interests and passion for domestic and international trade fitted best. In 2008 Dorota joined Allianz Trade in London as a credit underwriter and since then held senior positions in its Singapore, Paris and Athens offices. She specializes in credit risk underwriting, credit risk portfolio strategy and steering, as well as recruiting and coaching high performing teams. She is passionate about integrating new technologies into credit management and continuously enriching clients’ experience with TCI products.

Λουκάς Ταπάκης
Business Consultant, Tapakis Consulting

Ο Λουκάς Ταπάκης είναι κάτοχος MBA. Έχει επιτελέσει ανώτατο στέλεχος σε αριθμό εταιρειών για 17 χρόνια σε εταιρείες χοντρικού και λιανικού εμπορίου, υπηρεσιών και τεχνολογίας. Για 13 χρόνια υπήρξε σύμβουλος σε πάνω από 50 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ασχολήθηκε με θέματα ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης εταιρειών, στρατηγικής,branding και χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι εκπαιδευτής σε θέματα branding, ηγεσίας, στρατηγικής κ.α. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής του προγράμματος ηγεσίας Lead Without a Title (LWT) του Robin Sharma.

Μικέλλης Χρίστου
Διευθύνων Σύμβουλος, Diplomat Cyprus

Ο Μικέλλης Χρίστου γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Αμμoχώστου. Κατέχει πτυχίο BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων και MΒΑ του Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ στην κυπριακή αγορά εμπορίου προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της εταιρείας Diplomat στην Κύπρο το 2011. Ως ο ηγέτης της Diplomat Cyprus, διευθύνει με ακεραιότητα και επαγγελματισμό για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Έχει ως γνώμονα ότι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοι της και ως εκ τούτου προάγει την κουλτούρα εξυπηρέτησης αλλά και το πάθος για νίκη. Είναι πρόεδρος του ECR Cyprus, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου και ιδρυτικό μέλος του Π.Σ.Ε.Π. (Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Πωλήσεων).

Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου
Διευθύνων Σύμβουλος, Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Ο Στυλιανός Χριστοφόρου είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Δικηγορικού Οίκου Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Τυγχάνει αναγνώρισης τόσο από τοπικές όσο και από διεθνείς επιχειρήσεις, καθώς και από το νομικό κόσμο της Κύπρου ως ειδικός στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, του απορρήτου των δεδομένων, της υγείας και το δίκαιο της τεχνολογίας. Συμβουλεύει καθημερινά επιχειρήσεις, έχοντας πάντα ως στόχο να τους παρέχει γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις στις επιχειρηματικές τους προκλήσεις. Ο Στυλιανός μοιράζεται τη γνώση του στους τομείς που ειδικεύεται, διδάσκοντας σε δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα και παρέχοντας διαλέξεις σε δικηγόρους στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.

Ανδρέας Βασιλείου
Founder και CEO, Ablebook

Ο Ανδρέας Βασιλείου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία με σπουδές στον τομέα της Ηλεκτρολογίας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του πρόγραμμα το 2016 και το μεταπτυχιακό το 2018. Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις στην εύρεση εργασίας λόγω της έλλειψης ευκαιριών για άτομα με αναπηρία στην Κύπρο, ο Ανδρέας Βασιλείου ιδρύει την εταιρία Ablebook. Η Ablebook συνεργάζεται με πάνω από 80 επιχειρήσεις και συνεχίζει την ανάπτυξη της πρωτοποριακής πλατφόρμας της για την προσβασιμότητα. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια που προωθούν την προσβασιμότητα και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Συμεών Στυλιανού
CBO, Ablebook

Ο Συμεών Στυλιανού εργάζεται ως Data Transformation & Quality Advisor στην Infocredit Group και Chief Business Officer στην Ablebook, ηγούμενος της ανάπτυξης εφαρμογής Ablebook στην Κύπρο. Διακρίνεται για τη διαλειτουργική του ομάδα και την ανάλυση δεδομένων. Σημαντική συνεισφορά του ήταν η δημιουργία αρχείου στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Εκτός της εργασίας, είναι εθελοντής και προσκεκλημένος ομιλητής με στόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο. Αποκτημένες δεξιότητες σε λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Κατέχει MSc στο Business Analytics και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ιωάννης Τιρκίδης
Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών, Τράπεζα Κύπρου

Ο Ιωάννης Τιρκίδης είναι Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών στην Τράπεζα Κύπρου. Είναι επίσης από το 2019 πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. Έχει μακρά καριέρα στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, όπου κατείχε ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάλυσης μετοχών, διαχείρισης επενδύσεων και επενδυτικής στρατηγικής. Δίδαξε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και ήταν συνεργάτης του Economist Intelligence Unit για την κυπριακή οικονομία. Έχει δημοσιεύσει ως συγγραφέας και συνεγγραφέας σε διάφορα βιβλία και επιμελημένους τόμους στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αρθρογραφεί τακτικά και δημοσιεύει στο Μπλοκ της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (Cyprus Economic Society) και στον τοπικό τύπο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά.

Δρ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Frederick

Ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης (Ph.D) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, συντονιστής του Μεταπτυχιακού προγράμματος σε Διαδικτυακά και Έξυπνα Συστήματα και διευθυντής του Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών (MDL) στο Πανεπιστήμιο Frederick. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη και την Μηχανική Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Έσσεξ, ΗΒ. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην Κινητή Υπολογιστικότητα, Διαδικτυακά και Έξυπνα Συστήματα (IoT), Δίκτυα Υπολογιστών, καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη με εξειδίκευση στον Εξελικτική Υπολογιστικότητα. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε περισσότερα από 50 έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Ο Δρ. Κωνσταντινίδης συμμετείχε/συμμετέχει σε πέραν των 20 εθνικών και χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, σε τρία (3) από τα οποία ως Συντονιστής, με συνολικό προϋπολογισμό >25 εκατομμυρίων ευρώ (>2.5 εκ. ευρώ άμεση χρηματοδότηση στο εργαστήριο). Επίσης, έχει δημιουργήσει συνεργασίες με αριθμό ιδιωτικών εταιρειών, κυβερνητικούς και ημι-κρατικούς οργανισμούς εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο βιομηχανικές επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις συνολικής χρηματοδότησης περίπου 0,5 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα τιμήθηκε με το εθνικό βραβείο Εκπαιδευτικών Ηγετών για την προσφορά του στην κοινωνία μέσω τεχνολογικών καινοτομιών. Ο Δρ. Κωνσταντινίδης είναι επίσης υπεύθυνος της Οριζόντιας θεματικής περιοχής «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για την πόλη της Λεμεσού στην Κύπρο που επιλέχθηκε στις Αποστολές της Ε.Ε. για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.

Δρ. Χάρης Παπαδόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Frederick

Ο Χάρης Παπαδόπουλος (PhD) είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick, όπου είναι επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης (COIN). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μηχανικής μάθησης που συνοδεύουν τις προβλέψεις τους με έγκυρα μέτρα εμπιστοσύνης. Η δουλειά του έχει δημοσιεύσει σε περισσότερα από 70 ερευνητικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Επίσης, ενήργησε ως συν-εκδότης του βιβλίου «Measures of Complexity: Festschrift in Honor of Alexey Chervonenkis», που εκδόθηκε από την Springer το 2015 και το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον τομέα Μηχανικής Μάθησης. Ο Δρ. Παπαδόπουλος συμμετείχε/συμμετέχει σε πέραν των 15 εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, σε τέσσερα (4) εκ των οποίων ως συντονιστής, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η άμεση χρηματοδότηση του εργαστηρίου του τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Sponsors

Sponsors

Πλατινένιος Χορηγός
Allianz Trade

Η Allianz Trade είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των εγγυήσεων, της είσπραξης απαιτήσεων και του πολιτικού κινδύνου. Το ιδιόκτητο δίκτυο πληροφοριών μας αναλύει καθημερινές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση περισσότερων από 80 εκατομμυρίων επιχειρήσεων. Παρέχουμε στις εταιρείες την αυτοπεποίθηση να συναλλάσσονται διασφαλίζοντας τις πληρωμές τους. Αποζημιώνουμε την εταιρεία σας σε περίπτωση επισφαλούς χρέους, αλλά το πιο σημαντικό, σας βοηθάμε να αποφύγετε το επισφαλές χρέος εξαρχής. Όμως, όταν συμβεί το απροσδόκητο, η πιστοληπτική μας αξιολόγηση AA σημαίνει ότι έχουμε τους πόρους, με την υποστήριξη της Allianz για να παρέχουμε αποζημίωση για τη διατήρηση της επιχείρησής σας. allianz-trade.gr

Χρυσός χορηγός
Coface

Η COFACE, είναι πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο νευραλγικό τομέα της ασφάλισης πιστώσεων για 76 συναπτά έτη, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου. Με φυσική παρουσία σε 100 χώρες εξασφαλίζουμε την ποιότητα των πληροφοριών για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε πάνω από 200 χώρες ανά τον κόσμο. Επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας παρέχοντας cutting edge υπηρεσίες με ταχύτητα και αξιοπιστία. Προτεραιότητα μας, είναι η ανάπτυξη πωλήσεων των συνεργατών μας με ασφάλεια, καθώς και η διαφύλαξη των εμπορικών τους σχέσεων με τους πελάτες τους. Η Coface είναι ο συνεργάτης που έμπρακτα στηρίζει την ανάπτυξη σας.

Αργυροί Χορηγοί
Intertrust

Intertrust Insurance Agents, Sub-Agents and Consultants Ltd offers modern and specialized solutions for problems related to credit risk prevention, as well as indemnification and assertion of claims. Our team of experts with extended experience and knowledge of the trade credit insurance market, allows us to strategically identify the best possible trade finance solutions and value for you. Our trade credit insurance specialists provide detailed analyses of the issues facing your business and keep you informed of opportunities with financial institutions. When you suffer a loss, our trade credit claims management and advocacy team can help reduce your claims settlement times and improve your ability to recover your claims.

Stylianos N. Christoforou & Co LLC

O Δικηγορικός Οίκος Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ είναι ένα μπουτίκ δικηγορικό γραφείο που προσφέρει νομικές υπηρεσίες συμβατές με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε θέματα εταιρικού δίκαιου, εργατικού δικαίου, εργασιακών σχέσεων, ανάκτησης οφειλών, οικογενειακού δικαίου και άλλων. Δημιουργήσαμε εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες πολύ λίγα άλλα δικηγορικά γραφεία προσφέρουν γιατί ανέκαθεν σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων, υπηρεσίες ελέγχου εναρμόνισης με τον GDPR, εργατικές διαφορές, δίκαιο ανταγωνισμού, συμβουλές σε θέματα κυβερνοασφάλειας, blockchain, πιστωτική επιμέλεια και υπηρεσίες εταιρικού νομικού ελέγχου. Στόχος μας ήταν και παραμένει η παροχή τέτοιων νομικών συμβουλών που θα προσφέρουν στον πελάτη την απαραίτητη γνώση και αυτοπεποίθηση για να χειριστεί το θέμα που του έχει προκύψει.

Χάλκινος Χορηγός
Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αυξημένη ρευστότητα και μειωμένο κίνδυνο στον ισολογισμό της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη μετεξέλιξη των σημαντικότερων βιομηχανιών της χώρας. Η επιτυχία της βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση, στο ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και συστημάτων ελέγχου.

Χορηγός Λογισμικού
Powersoft

H Powersoft ιδρύθηκε το 1993, στοχεύοντας στη δημιουργία και υποστήριξη λογισμικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά. Στην πορεία έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό σύμμαχο για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Τα καινοτομικά προϊόντα που περιλαμβάνει η γκάμα της βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές, ανταγωνιστικές και ευέλικτες. Σήμερα η Powersoft είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης λογισμικού στο χώρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο. Η Powersoft είναι βραβευμένη με το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας στον Τομέα Υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λογισμικού. Με τη νέα καινοτομική της πλατφόρμα eshop365 παρέχει υπηρεσίες A to Z για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή και φυσική παρουσία των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών της.

Hospitality Sponsor
Presse Café
Organizers
Infocredit Group

Η Infocredit Group αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία 50 χρόνων. H Infocredit Group προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσα από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, όπως LexisNexis Risk Solutions (RELX Group), VinciWorks, ICSA, MACM, eID και Finclude, η Infocredit Group στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και ηθικών τους υποχρεώσεων. www.infocreditgroup.com

Coordinators
ΙΜΗ

Η IMH είναι κορυφαίος οργανισμός Εταιρικών Εκδηλώσεων και Μέσων Ενημέρωσης. Σε ετήσια βάση η ΙΜΗ διοργανώνει πέραν των 200 συνεδρίων, φόρουμ, εκθέσεις, επενδυτικά summits, εταιρικές εκδηλώσεις και επιχειρηματικές βραβεύσεις, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διοργανώσεις που αποτελούν τις μεγαλύτερες συνάξεις επιχειρηματικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Το τμήμα Business Media εκδίδει τα μηνιαία περιοδικά, IN Business και GOLD, καθώς και τα Portal IN Business και CBN (Cyprus Business News) που μαζί με τα Daily Newsletters, παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για τα επιχειρηματικά και οικονομικά δρώμενα, στα ελληνικά και αγγλικά. Στα Consumer Media περιλαμβάνονται ο REPORTER, από τις δημοφιλέστερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, καθώς και ο SUPER FM, ο υπ' αριθμόν 1 ελληνικός μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Κύπρο. Η IMH συμμετέχει, επίσης, σε έργα και προγράμματα της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών. www.imhbusiness.com

Audience

Το Φόρουμ απευθύνεται σε στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών της Κύπρου και συγκεκριμένα σε:
• Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές
• Οικονομικούς Διευθυντές και Χρηματοοικονομικούς Διευθυντές
• Διευθυντές Πιστώσεων, Προϊσταμένους Λογιστηρίων και Αναλυτές Πιστώσεων
• Προϊσταμένους Εισπράξεων

Το Credit Risk Management Forum είναι κατάλληλο για κάθε στέλεχος που ασχολείται με την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου.

Supporters
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) ιδρύθηκε το 1952 και αποτελεί την μεγαλύτερη οργάνωση του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας.Το ΕΒΕΛ καλύπτει γεωγραφικά και τις επαρχίες Κερύνειας και Μόρφου. Το ΕΒΕΛ: 1. Μεριμνά και προωθεί την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. 2. Προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στα μέλη του και προωθεί λύσεις στα τοπικά προβλήματα. 3. Επιτελεί τον παραδοσιακό του ρόλο στην επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων των μελών σε ότι αφορά το Εμπόριο, τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες. 4. Παρακολουθεί τα γενικά οικονομικά προβλήματα του τόπου και καταθέτει τεκμηριωμένες απόψεις και συμβουλές στη Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 5. Αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των μελών του. Περισσότερες πληροφορίες στο www.ncci.org.cy και (Facebook, Twitter, Linkedin).

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί την πλέον σημαντική εκπρόσωπο των επιχειρήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το όραμα της ΟΕΒ είναι να είναι ο ηγέτης του εργοδοτικού και επιχειρηματικού κόσμου και καταλύτης της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου. Τα Μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν πέραν του 70% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη. H ΟΕΒ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, οικονομίας, εργασιακές σχέσεις, εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διοργάνωση εκδηλώσεων και πολλές άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στηρίζουν την καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας και την χώρα μας γενικότερα. www.oeb.org.cy

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είναι η αρμόδια αρχή για το λογιστικό επάγγελμα στην Κύπρο. Ο ΣΕΛΚ, που ιδρύθηκε το 1961, έχει σήμερα περισσότερους από 5.300 επαγγελματίες λογιστές ως μέλη και άλλους 3.500 φοιτητές και πτυχιούχους. Οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν την παροχή οργανωτικού πλαισίου για όλους τους επαγγελματίες λογιστές, την υποστήριξη και την προώθηση των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων του επαγγέλματος του λογιστή, τη διαφύλαξη της φήμης του επαγγέλματος και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από όλα τα μέλη του, καθώς και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και ενημέρωση των μελών σε θέματα σχετικά με λογιστικά, ελεγκτικά και άλλα επιχειρηματικά θέματα. Επιπλέον, έχει ανατεθεί στον ΣΕΛΚ, να ρυθμίζει το ελεγκτικό επάγγελμα. Είναι επίσης αρμόδια αρχή σύμφωνα με το νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το νόμο για τη ρύθμιση των επιχειρήσεων που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και τον νόμο περί αφερεγγυότητας. Ο ΣΕΛΚ αποτελεί βασικό παράγοντα στην οικονομία της χώρας, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο για την καθιέρωση και τη διατήρηση της Κύπρου ως εξέχοντος διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου καλής φήμης. Παρέχει επίσης, βοήθεια στην Κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της, συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διαβούλευση, και συνεργάζεται αρμονικά με άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, ο ΣΕΛΚ δραστηριοποιείται εκτός των συνόρων της Κύπρου μέσω ενός δικτύου διεθνών λογιστικών και άλλων επαγγελματικών φορέων. www.icpac.org.cy

Cyprus Integrity Forum (CIF)

Το Cyprus Integrity Forum (CIF) δημιουργήθηκε το 2010 και έχει συσταθεί το 2011, είναι σήμερα ο κορυφαίος Οργανισμός στην Κύπρο με δράση ως προς την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας. Είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός, μη-κομματικός και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με συνεργασίες σε Κύπρο, Ευρώπη και Αμερική. Δρούμε αποτελεσματικά ως προς την συλλογική εμπέδωση για τις επιπτώσεις της διαφθοράς στην καθημερινότητα μας και τρόπους εξάλειψης της. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ποιότητας της δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης και να διασφαλίσουμε ότι το κράτος και όλα τα Κυβερνητικά όργανα ενεργούν και συμπεριφέρονται με τρόπο που προάγει τη διαφάνεια και την ηθική από κάθε άποψη.

Delphi Alliance

Delphi Alliance (https://www.delphialliance.com/) proudly stands as the first multi-practice global professional association, introducing a unique concept that unites independent expert professional firms across twelve different multi-disciplinary lines of professional services. Members enjoy a number of benefits including the privilege of exclusive membership rights by country, city, and line of service. As a professional association, Delphi Alliance brings together closely aligned independent firms in their respective areas of practice within their own countries, offering a comprehensive range of services. Our mission is to facilitate the growth of our members by fostering a community built on strong relationships with other independent member firms, both locally and globally. We connect our members to cross-border resources by sharing knowledge, insights, best practices, expertise, and other valuable resources while collaborating (intra-country and intra-alliance) on client business referrals and business development opportunities. Recognized for our achievements, Delphi Alliance was nominated as a finalist for the Rising Star Association Award at the Digital Accounting Forum and Awards for Y2021.

Federation of Business Information Services

FEBIS is the Federation of Business Information Services, the specialized and recognized industry body of providers of global B2B Business Intelligence services for managing Trade Risks. The FEBIS Mission is to promote the Commercial Information Industry and to support the needs and interests of business information providers and associated service providers for their customers worldwide. Through information and analytics FEBIS members facilitate commercial trade typically focussed on B2B credit that develops existing and creates new commercial relationships. www.febis.org

Great Britain – Cyprus Business Association

Το Great Britain-Cyprus Business Association είναι ένας επιχειρηματικός σύνδεσμος που βοηθά στην προώθηση της εταιρείας σας και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη και τους συνδρομητές του τόσο στην Κύπρο όσο και στη Μεγάλη Βρετανία να ανίξουν νέους επιχειρηματικούς δρόμους. Διοργανώνει επαγγελματικές εκδηλώσεις, διεθνή συνέδρια, road shows και ιδιωτικές επαγγελματικές συναντήσεις. Επίσης παρουσιάζει και προβάλει την εταιρεία σας στα μέλη και τους συνεργάτες του. Βασικός στόχος του Great Britain-Cyprus Business Association είναι να προσφέριε επιχειρηματικές ευκαιρίες στα μέλη του μέσω του μάρκετινγκ, της δικτύωσης των μελών του, των συναντήσεων και των γνωριμιών μεταξύ εταιρειών από τη Μεγάλη Βρετανία και την Κύπρο.

Malta Association of Credit Management

The Malta Association of Credit Management (MACM) is a not-for-profit organisation, providing a central national organisation for the promotion and protection of all credit interest pertaining to Maltese businesses. MACM represents the credit profession across all economic sectors. It is a centre of expertise for all matters relating to credit management in Malta. MACM offers a range of services to the local creditors, including, credit management information systems, credit management education, training, conferences, seminars, and lobbying activities. It is the CICM (UK) accredited Training Centre for Malta. MACM is a member of the Federation of European Credit Management Associations – FECMA. MACM is the promoter of Infocredit World Malta, comprising of International Credit Reports, KYC Reports and Due Diligence Reports: www.infocreditworld.mt

Communication Sponsors
Περιοδικό IN Business

Ως η ναυαρχίδα των media brands της ΙΜΗ, το περιοδικό IN Business, συμπληρώνει 16 χρόνια πορείας, κατά τα οποία προβλήθηκαν μέσα από τις σελίδες του χιλιάδες παραδείγματα του ευ επιχειρείν από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, brands, εταιρικές πρακτικές και εξελίξεις. Στόχος του IN Business ήταν και παραμένει η προβολή του κυπριακού ευ επιχειρείν. www.inbusinessnews.com

περιοδικό GOLD

Το περιοδικό GOLD κυκλοφόρησε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη επιχειρηματική μηνιαία έκδοση στην Κύπρο. Σήμερα, όχι μόνο αποτελεί ένα έντυπο που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, με επίκεντρο την προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, αλλά επιπλέον, διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από high net-worth-in-dividuals, στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες, Κύπριους και μη.

Contact us

Project Manager
Eleni Scaliotis

Η Ελένη είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο Φόρουμ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το Φόρουμ ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο eleni.scaliotis@imhbusiness.com και στο +357 22505537.

Marketing
Hester Kammitsi

Η Έστερ είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση του συγκεκριμένου Φόρουμ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ του Φόρουμ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο hester.kammitsi@imhbusiness.com και +357 22505529.

 

Date And Time

21 November 2023 @ 08:30 AM -
 

Language

Greek
 

Location

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
 
Download Events iCal

Share With Friends