Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας με την Αγορά Εργασίας: Ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

24 November 2022
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μέσα στο πλαίσιο δράσεων του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πραγματοποιεί Ημερίδα με τίτλο: “Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας με την Αγορά Εργασίας”, με στόχο την ενημέρωση της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας για τις δραστηριότητες και το έργο που επιτελέστηκε μέχρι σήμερα από το Γραφείο Διασύνδεσης. Παράλληλα στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών με τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και στην ανάδειξη των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από την εδραίωση του θεσμού των τοποθετήσεων.

Introduction

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στις τοποθετήσεις ως μέσο για ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, προς όφελος αρχικά των νέων και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας κατ’ επέκταση. Θα αναλυθούν οι μηχανισμοί που μπορούν να αναβαθμίσουν τις τοποθετήσεις και να τους προσδώσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τις έκαναν ακόμα πιο αποδοτικές. Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών σε αυτό το εγχείρημα καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας. Τέλος θα παρουσιαστεί ο ρόλος και η δράση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν φοιτητές μέσα από την εμπειρία τους σε οργανισμούς κατά τη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.

 

Registration
Program

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε here.

Speakers
Γιώργος Μάγος

Διαχειριστής Έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Γιώργος Μάγος, είναι Λειτουργός Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2011 ασχολείται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακούς τίτλους από το Aston University, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Δρ. Δημήτρης Βρόντης
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Δημήτρης Βρόντης είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας και Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι ο Πρόεδρος της επιστημονικής ακαδημαϊκής κοινότητάς EuroMed Academy of Business και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Gnosis Mediterranean Institute for Management Science. Παράλληλα, είναι ο Editor in Chief του επιστημονικού περιοδικού EuroMed Journal of Business, Associate Editor του International Marketing Review, Associate Editor του Journal of Business Research και Consulting Editor του Journal of International Management. Έχει δημοσιεύσει ευρέως πέραν των 350 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέγραψε περισσότερα από 50 βιβλία, και έχει παρουσιάσει την επιστημονική του έρευνα σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Είναι Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και είναι πιστοποιημένος ως Chartered Marketer και Chartered Business Consultant.

Ιωάννα Λεοντίου
Στέλεχος, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Ιωάννα Λεοντίου ολοκλήρωσε το πτυχίο της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και το ΜΒΑ της στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Maastricht School of Management της Ολλανδίας και εργάστηκε επί 10 συνεχόμενα έτη στην εκκόλαψη και εμπορευματοποίηση ερευνητικών ιδεών σε Venture Capital Firm. Ασχολήθηκε εκτενώς με την νεανική επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups) καθώς και με διαδικασίες κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents). Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και Ευρωπαϊκά προγράμματα για νέες επιχειρήσεις ως Διαχειρίστρια Έργων. Από τον Ιούνιο του 2018 εργάζεται ως Λειτουργός στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας, Αντιπρόεδρος Φοιτητικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς εργάζεται ως Αντιπρόεδρος Φοιτητικών Υπηρεσιών, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο Αλέξανδρος ήταν ο εμπνευστής για την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού επιχειρηματικού Σωματείου CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 2017-2021. Επίσης, είναι Certified Entrepreneurship Facilitator από το Entrepreneurship Learning Initiative (USA) και πιστοποιημένος αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Model). Παράλληλα, είναι μέλος του Project Management Institute (PMI) και πιστοποιημένος διαχειριστής έργων (Project Management Professional) καθώς και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑΝΑΔ. Από το 2011 έως το 2016 Διατέλεσε μέλος του ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας.

Ανδρέας Νεοκλέους
Τεταρτοετής φοιτητής στον κλάδο της Επιστήμης Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

O Ανδρέας Νεοκλέους και έxει αποφοιτήσει από το Λύκειο Παλουριώτισσας με βαθμό 19,5. Ολοκήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με το βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πεζικού. Έπειτα, ξεκίνησε να φοιτά στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2020 μετεγγράφηκε στη σχολή Data Science του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τους θερινούς μήνες του 2022, εκπλήρωσε πρακτική άσκηση ως «Cloud Computing Intern» στην εταιρία Kyndryl.

Άννα Παπαμιχαήλ
Partner Business Tax Advisory (BTA), EY Cyprus LTD

Η Άννα Παπαμιχαήλ εντάχθηκε στην EY Κύπρου το 2008 στην ομάδα Φορολογικής Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, όπου ειδικεύεται σε φορολογικά θέματα για τους τομείς των [New Partner Promotions] Page 5 Τραπεζών, των Ασφαλίσεων, των Χρηματοοικονομικών και των Ακινήτων. Η Άννα είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών, Στατιστικής και Λογιστικής και είναι επίσης Διπλωματούχος Ορκωτός Λογιστής. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στο Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, ηγείται ποικίλων έργων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Άμεσης Φορολογίας. Η Άννα έχει εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις με τράπεζες, ασφαλιστικές και κατασκευαστικές εταιρείες καθώς ασχολείται με τα καθημερινά ρυθμιστικά / φορολογικά τους ζητήματα. Ηγήθηκε και εργάστηκε σε έργα αναδιάρθρωσης για κορυφαίες τράπεζες της Κύπρου, καθώς και για τους αγοραστές και πωλητές έργων δέουσας επιμέλειας για διάφορα τραπεζικά ιδρύματα. Συμβουλεύει επίσης για τον φορολογικό σχεδιασμό απόκτησης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων/ ακινήτων που έχουν κατασχεθεί από τράπεζες και κατασκευαστικές εταιρείες.

Δρ. Πέτρος Λοής
Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Πέτρος Λοής είναι Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού (PhD) τίτλου, όπως επίσης, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Certified Management Accountant του Institute of Management Accountants Australia (ICMA). Σήμερα, ο Καθ. Λοής είναι Επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, ο Καθ. Λοής είναι μέλος σε διάφορα επαγγελματικά σώματα και υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Είναι συνιδρυτής/συνεκδότης του ακαδημαϊκού περιοδικού "EuroMed Journal of Business” (εκδόσεων Emerald) και συγγραφέας και επιμελητής επτά βιβλίων. Το ερευνητικό του έργο παρουσιάστηκε και δημοσιεύθηκε σε διεθνή συνέδρια, βιβλία και έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά.

Κωνσταντίνος Κούτσικος
Τεταρτοετής φοιτητής στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Κωνσταντίνος Κούτσικος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Βρίσκεται στο τέταρτο και τελευταίο έτος της φοίτησης του και ειδικεύεται στον τομέα της ανάλυσης σημάτων και τεχνολογίας επικοινωνιών. Γνωρίζει δύο γλώσσες σε υψηλό επίπεδο (Αγγλικά, Γερμανικά). Έχει εργαστεί στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, συγκεκριμένα παραγωγή αιολικής ενέργειας, σε ρόλο remote monitoring ανεμογεννητριών και έχει λάβει μέρος σε πρακτική άσκηση στον τομέα των επικοινωνιών και τεχνολογίας δικτύων στην επιχείρηση AT Telecom κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Ελευθερία Αργυρού
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, SPL Audit (Cyprus) Ltd

Η Ελευθερία Αργυρού είναι Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού στην SPL Audit. Έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς από το Cyprus International Institute of Management και πτυχίο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται ποικίλες δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης της στρατηγικής προσλήψεων της εταιρείας, της διαχείρισης των πρωτοβουλιών ένταξης της εταιρείας και της διασφάλισης της ευεξίας των εργαζομένων της. Η κατάρτιση και η ανάπτυξη των υπαλλήλων συγκαταλέγονται στα καθήκοντά της, καθώς και η αξιολόγηση και η διαχείριση της απόδοσης τους. Θέλει πάντα να ανακαλύπτει τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές και να ανακαλύπτει μεθόδους για τη βελτίωση του χώρου εργασίας με σκοπό την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Κατερίνα Πιτσιλλίδου
Τεταρτοετής φοιτήτρια, στο Τμήμα Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η Κατερίνα Πιτσιλίδου είναι τελειόφοιτος του τμήματος Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι μια δυναμική νέα γυναίκα που αγαπάει το επάγγελμα που ακολούθησε στις σπουδές της. Η λογιστική πάντα την γοήτευε. Θεωρεί ότι η λογιστική είναι ένα συναρπαστικό επάγγελμα στο οποίο μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης εταιρικών αποφάσεων. Χρησιμοποιεί τις ικανότητες της αναλυτικής και κριτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και εύρεση λύσεων. Αγαπάει να περνάει χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια της. Αυτή την περίοδο εργάζεται σκληρά για να επιτύχει τους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς της στόχους.

Organizers
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοποθετεί φοιτητές σε επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Το Έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. www.liaisonoffices.ac.cy

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με την τοποθέτηση να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας καθώς και στην επαφή τους με την αγορά εργασίας ούτως ώστε να προωθηθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων

Coordinators
ΙΜΗ

IMH is a leading Corporate Events and Media organization operating in the Knowledge and Information Economy. It provides products and services based on content, intelligence and connections to specialist audiences. IMH services include the organization of conferences, summits, client events, exhibitions, business and mainstream media. Every year, IMH organizes more than 200 corporate events in physical, hybrid and online form: Conferences and Exhibitions on all market sectors, Investment summits and road shows in Cyprus and abroad, Client Conferences and other corporate events, Business award ceremonies. Our corporate events provide the biggest networking, business development, knowledge providing and career advancement opportunities in Cyprus. IMH media department operates, publishes and distributes: IN Business, the leading monthly business magazine in Cyprus, GOLD, the leading English-language monthly business Magazine in Cyprus, IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), GOLD Portal (http://www.golnews.com.cy), Reporter (https://www.reporter.com.cy, one of the most visited multi-thematic news portal in Cyprus. IMH recently acquired Super FM, the leading music radio station in Cyprus. www.imhbusiness.com

Audience

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

•Επιχειρήσεις των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
• Επιστημονική/ερευνητική κοινότητα
• Φοιτητική Κοινότητα

Communication Sponsors
Περιοδικό IN Business

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί από το 2006 άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

πορταλ REPORTER

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. Η μεγάλη ειδησεογραφική ομάδα του πόρταλ REPORTER δημοσιεύει καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις έτσι ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Τα digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 100.000 συνδρομητές. https://www.reporter.com.cy

Contact us

Project Manager

Athina Kyriakou

H Αθηνά είναι υπεύθυνη για τη γενική διαχείριση της Ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο athina.kyriakou@imhbusiness.com και στο +357 22505580.

Event registration closed.
 

Date And Time

24 November 2022@ 10:00 AM -
12:00 PM
 

Registration End Date

24/11/2022
 

Language

Greek
 

Location

Hilton nicosia
 
Download Events ical

Share With Friends