Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας με την Αγορά Εργασίας: Ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

24 Νοεμβρίου 2022
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μέσα στο πλαίσιο δράσεων του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πραγματοποιεί Ημερίδα με τίτλο: “Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας με την Αγορά Εργασίας”, με στόχο την ενημέρωση της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας για τις δραστηριότητες και το έργο που επιτελέστηκε μέχρι σήμερα από το Γραφείο Διασύνδεσης. Παράλληλα στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών με τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και στην ανάδειξη των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από την εδραίωση του θεσμού των τοποθετήσεων.

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στις τοποθετήσεις ως μέσο για ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, προς όφελος αρχικά των νέων και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας κατ’ επέκταση. Θα αναλυθούν οι μηχανισμοί που μπορούν να αναβαθμίσουν τις τοποθετήσεις και να τους προσδώσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τις έκαναν ακόμα πιο αποδοτικές. Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών σε αυτό το εγχείρημα καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας. Τέλος θα παρουσιαστεί ο ρόλος και η δράση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν φοιτητές μέσα από την εμπειρία τους σε οργανισμούς κατά τη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.

 

Εγγραφές
Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Ομιλητές
Γιώργος Μάγος

Διαχειριστής Έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Γιώργος Μάγος, είναι Λειτουργός Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2011 ασχολείται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακούς τίτλους από το Aston University, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Δρ. Δημήτρης Βρόντης
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Δημήτρης Βρόντης είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας και Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι ο Πρόεδρος της επιστημονικής ακαδημαϊκής κοινότητάς EuroMed Academy of Business και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Gnosis Mediterranean Institute for Management Science. Παράλληλα, είναι ο Editor in Chief του επιστημονικού περιοδικού EuroMed Journal of Business, Associate Editor του International Marketing Review, Associate Editor του Journal of Business Research και Consulting Editor του Journal of International Management. Έχει δημοσιεύσει ευρέως πέραν των 350 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέγραψε περισσότερα από 50 βιβλία, και έχει παρουσιάσει την επιστημονική του έρευνα σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Είναι Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και είναι πιστοποιημένος ως Chartered Marketer και Chartered Business Consultant.

Ιωάννα Λεοντίου
Στέλεχος, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Ιωάννα Λεοντίου ολοκλήρωσε το πτυχίο της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και το ΜΒΑ της στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Maastricht School of Management της Ολλανδίας και εργάστηκε επί 10 συνεχόμενα έτη στην εκκόλαψη και εμπορευματοποίηση ερευνητικών ιδεών σε Venture Capital Firm. Ασχολήθηκε εκτενώς με την νεανική επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups) καθώς και με διαδικασίες κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents). Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και Ευρωπαϊκά προγράμματα για νέες επιχειρήσεις ως Διαχειρίστρια Έργων. Από τον Ιούνιο του 2018 εργάζεται ως Λειτουργός στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκτελεστικός Πρόεδρος, Κέντρο Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Αντιπρόεδρος Φοιτητικών Υπηρεσιών, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας (Corporate Sustainability and Responsibility Centre - CSRC). Ήταν ο εμπνευστής για την ίδρυση του CSR Cyprus και διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (2017-2021). Ο Αλέξανδρος είναι πιστοποιημένος Chief Sustainability Officer (CSO) Professional, πιστοποιημένος αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Model) και Certified Entrepreneurship Facilitator από το ELI (USA). Είναι μέλος της Αντανακλαστικής Επιτροπής MC.14.04 – Sustainable Finance του CYS και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Financial Wellbeing Institute. Το 2019 έλαβε Τιμητική Διάκριση από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Επίτροπο Περιβάλλοντος για την προσφορά του στο Περιβάλλον και την Αειφορία.

Ανδρέας Νεοκλέους
Τεταρτοετής φοιτητής στον κλάδο της Επιστήμης Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

O Ανδρέας Νεοκλέους και έxει αποφοιτήσει από το Λύκειο Παλουριώτισσας με βαθμό 19,5. Ολοκήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με το βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πεζικού. Έπειτα, ξεκίνησε να φοιτά στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2020 μετεγγράφηκε στη σχολή Data Science του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τους θερινούς μήνες του 2022, εκπλήρωσε πρακτική άσκηση ως «Cloud Computing Intern» στην εταιρία Kyndryl.

Άννα Παπαμιχαήλ
Partner Business Tax Advisory (BTA), EY Cyprus LTD

Η Άννα Παπαμιχαήλ εντάχθηκε στην EY Κύπρου το 2008 στην ομάδα Φορολογικής Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, όπου ειδικεύεται σε φορολογικά θέματα για τους τομείς των [New Partner Promotions] Page 5 Τραπεζών, των Ασφαλίσεων, των Χρηματοοικονομικών και των Ακινήτων. Η Άννα είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών, Στατιστικής και Λογιστικής και είναι επίσης Διπλωματούχος Ορκωτός Λογιστής. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στο Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, ηγείται ποικίλων έργων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Άμεσης Φορολογίας. Η Άννα έχει εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις με τράπεζες, ασφαλιστικές και κατασκευαστικές εταιρείες καθώς ασχολείται με τα καθημερινά ρυθμιστικά / φορολογικά τους ζητήματα. Ηγήθηκε και εργάστηκε σε έργα αναδιάρθρωσης για κορυφαίες τράπεζες της Κύπρου, καθώς και για τους αγοραστές και πωλητές έργων δέουσας επιμέλειας για διάφορα τραπεζικά ιδρύματα. Συμβουλεύει επίσης για τον φορολογικό σχεδιασμό απόκτησης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων/ ακινήτων που έχουν κατασχεθεί από τράπεζες και κατασκευαστικές εταιρείες.

Δρ. Πέτρος Λοής
Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Πέτρος Λοής είναι Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού (PhD) τίτλου, όπως επίσης, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Certified Management Accountant του Institute of Management Accountants Australia (ICMA). Σήμερα, ο Καθ. Λοής είναι Επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, ο Καθ. Λοής είναι μέλος σε διάφορα επαγγελματικά σώματα και υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Είναι συνιδρυτής/συνεκδότης του ακαδημαϊκού περιοδικού "EuroMed Journal of Business” (εκδόσεων Emerald) και συγγραφέας και επιμελητής επτά βιβλίων. Το ερευνητικό του έργο παρουσιάστηκε και δημοσιεύθηκε σε διεθνή συνέδρια, βιβλία και έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά.

Κωνσταντίνος Κούτσικος
Τεταρτοετής φοιτητής στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Κωνσταντίνος Κούτσικος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Βρίσκεται στο τέταρτο και τελευταίο έτος της φοίτησης του και ειδικεύεται στον τομέα της ανάλυσης σημάτων και τεχνολογίας επικοινωνιών. Γνωρίζει δύο γλώσσες σε υψηλό επίπεδο (Αγγλικά, Γερμανικά). Έχει εργαστεί στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, συγκεκριμένα παραγωγή αιολικής ενέργειας, σε ρόλο remote monitoring ανεμογεννητριών και έχει λάβει μέρος σε πρακτική άσκηση στον τομέα των επικοινωνιών και τεχνολογίας δικτύων στην επιχείρηση AT Telecom κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Ελευθερία Αργυρού
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, SPL Audit (Cyprus) Ltd

Η Ελευθερία Αργυρού είναι Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού στην SPL Audit. Έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς από το Cyprus International Institute of Management και πτυχίο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται ποικίλες δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης της στρατηγικής προσλήψεων της εταιρείας, της διαχείρισης των πρωτοβουλιών ένταξης της εταιρείας και της διασφάλισης της ευεξίας των εργαζομένων της. Η κατάρτιση και η ανάπτυξη των υπαλλήλων συγκαταλέγονται στα καθήκοντά της, καθώς και η αξιολόγηση και η διαχείριση της απόδοσης τους. Θέλει πάντα να ανακαλύπτει τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές και να ανακαλύπτει μεθόδους για τη βελτίωση του χώρου εργασίας με σκοπό την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Κατερίνα Πιτσιλλίδου
Τεταρτοετής φοιτήτρια, στο Τμήμα Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η Κατερίνα Πιτσιλίδου είναι τελειόφοιτος του τμήματος Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι μια δυναμική νέα γυναίκα που αγαπάει το επάγγελμα που ακολούθησε στις σπουδές της. Η λογιστική πάντα την γοήτευε. Θεωρεί ότι η λογιστική είναι ένα συναρπαστικό επάγγελμα στο οποίο μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης εταιρικών αποφάσεων. Χρησιμοποιεί τις ικανότητες της αναλυτικής και κριτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και εύρεση λύσεων. Αγαπάει να περνάει χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια της. Αυτή την περίοδο εργάζεται σκληρά για να επιτύχει τους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς της στόχους.

Οργανωτές
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοποθετεί φοιτητές σε επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Το Έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. www.liaisonoffices.ac.cy

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με την τοποθέτηση να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας καθώς και στην επαφή τους με την αγορά εργασίας ούτως ώστε να προωθηθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων

Συντονιστές
ΙΜΗ

Η IMH είναι κορυφαίος οργανισμός Εταιρικών Εκδηλώσεων και Μέσων Ενημέρωσης. Σε ετήσια βάση η ΙΜΗ διοργανώνει πέραν των 200 συνεδρίων, φόρουμ, εκθέσεις, επενδυτικά summits, εταιρικές εκδηλώσεις και επιχειρηματικές βραβεύσεις, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διοργανώσεις που αποτελούν τις μεγαλύτερες συνάξεις επιχειρηματικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Το τμήμα Business Media εκδίδει τα μηνιαία περιοδικά, IN Business και GOLD, καθώς και τα Portal IN Business και CBN (Cyprus Business News) που μαζί με τα Daily Newsletters, παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για τα επιχειρηματικά και οικονομικά δρώμενα, στα ελληνικά και αγγλικά. Στα Consumer Media περιλαμβάνονται ο REPORTER, από τις δημοφιλέστερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, καθώς και ο SUPER FM, ο υπ' αριθμόν 1 ελληνικός μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Κύπρο. Η IMH συμμετέχει, επίσης, σε έργα και προγράμματα της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

•Επιχειρήσεις των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
• Επιστημονική/ερευνητική κοινότητα
• Φοιτητική Κοινότητα

Χορηγοί Επικοινωνίας
Περιοδικό IN Business

Ως η ναυαρχίδα των media brands της ΙΜΗ, το περιοδικό IN Business, συμπληρώνει 16 χρόνια πορείας, κατά τα οποία προβλήθηκαν μέσα από τις σελίδες του χιλιάδες παραδείγματα του ευ επιχειρείν από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, brands, εταιρικές πρακτικές και εξελίξεις. Στόχος του IN Business ήταν και παραμένει η προβολή του κυπριακού ευ επιχειρείν. www.inbusinessnews.com

πορταλ REPORTER

O REPORTER έκανε τη διαφορά στα κυπριακά ψηφιακά ΜΜΕ, συνδυάζοντας την καταγραφή των ειδήσεων και την παρακολούθηση των εξελίξεων με τα δικά του, αποκλειστικά ανθρώπινα και κοινωνικά ρεπορτάζ. Η δημοσιογραφική συνταγή του, τον έφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην τρίτη θέση επισκεψιμότητας ανάμεσα στα ειδησεογραφικά Portals στην Κύπρο. www.reporter.com.cy

Επικοινωνία

Project Manager

Αθηνά Κυριάκου

H Αθηνά είναι υπεύθυνη για τη γενική διαχείριση της Ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο athina.kyriakou@imhbusiness.com και στο +357 22505580.

Οι εγγραφές έκλεισαν
 

Ημέρα και ώρα

24 Νοεμβρίου 2022 @ 10:00 ΠΜ -
12:00 ΜΜ
 

Λήξη Εγγραφών

24/11/2022
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Hilton nicosia
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε