Αποτελεσματικές και Αποδοτικές Τοποθετήσεις σε ένα Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας: η συμβολή του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

1 Δεκεμβρίου 2022
ΓΔ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Γενικές Πληροφορίες

820 820 people viewed this event.

Αποτελεσματικές και Αποδοτικές Τοποθετήσεις σε ένα Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας: η συμβολή του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus
01 Δεκεμβρίου 2022

Η Ημερίδα έχει σκοπό να αναδείξει αφενός τον πολυδιάστατο ρόλο και τη σημασία της πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών σε οργανισμούς και αφετέρου πώς το ΓΔ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus κατάφερε να αποτελεί την κινητήρια δύναμη στην αποτελεσματική και αποδοτική τοποθέτηση φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και το Γραφείο Διασύνδεσης του, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από τις τοποθετήσεις. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κυπριακής αγοράς εργασίας και πώς οι τοποθετήσεις μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο μάθησης για όλους του εμπλεκόμενους. Η συζήτηση θα συμπεριλάβει τις εμπειρίες φοιτητών/φοιτητριών, ακαδημαϊκών και οργανισμών, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό θέματα αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των τοποθετήσεων.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διαδικασίες τοποθέτησης μέσα από την καινοτόμα εφαρμογή της διαδικτυακής Πύλης του Έργου 2BeConnected.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή.

Εγγραφές
Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Ομιλητές
Γιώργος Μάγος

Διαχειριστής Έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Γιώργος Μάγος, είναι Λειτουργός Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2011 ασχολείται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακούς τίτλους από το Aston University, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Δρ Παναγιώτης Ανδρέου
Άναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Δεδομένων και Υπεύθυνος του Προγράμματος MSc Data Analytics, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Ο Δρ Παναγιώτης Ανδρέου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Δεδομένων και Υπεύθυνος του Προγράμματος MSc Data Analytics στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και Διευθυντής του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού κέντρου InSPIRE (Interdisciplinary Science Promotion and Innovative Research Exploration). Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων σε Συστήματα και Δίκτυα, Προσαρμοσμένα Υπολογιστικά Συστήματα και Ήλεκτρονική Υγεία. Έχει μακρόχρονη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και έχει επιβλέψει διδακτορικούς φοιτητές σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Δρ Εύα Καραγιάννη
Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Η Δρ Εύα Καραγιάννη είναι Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην επιχειρηματικότητα και στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο UCLan UK και Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Έχει ενεργή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και συνεισφορά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Προηγουμένως εργάστηκε ως υπεύθηνη υποκαταστήματος στον τραπεζικό τομέα, επικεφαλής λογιστηρίου ξενοδοχειακής μονάδας, επικεφαλής τμήματος ιδιωτικής εταιρικής τραπεζικής σε ελεγκτικό οίκο, συμπεριλαμβανομένων ευθυνών για διαδικασίες κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στο School of Business and Management του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, ως εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών διδακτορικού διπλώματος. Έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο πρέσβειρας αποφοίτων, ως Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Αποφοίτων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, για την ενεργή προώθηση της στρατηγικής του Πανεπιστημίου και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στο Πανεπιστήμιο, μέσω της συνεχόμενης επαφής μεταξύ Πανεπιστημίου και Αποφοίτων.

Φλώρος Βωνιάτης
Αντιπρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ)

Ο Φλώρος Βωνιάτης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και είναι απόφοιτος του City University της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα όπου εργάστηκε ως ανώτερος υπάλληλος πιστώσεων σε μεγάλη τράπεζα στην Κύπρο. Η απαιτητική του θέση, του επέτρεψε να συνεργαστεί στενά με ένα δυνατό δίκτυο πελατών της τράπεζας και αυτή η αλληλεπίδραση του πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία εμπλοκής στον επιχειρηματικό κόσμο από Κύπρο και εξωτερικό. Οι επιχειρηματικές του αξιώσεις και ενασχολήσεις τον οδήγησαν στη συνεργασία με ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Πανεπιστήμιο Central Lancashire και στη δημιουργία του μοναδικού Βρετανικού Πανεπιστημίου στη Κύπρο, UCLan Cyprus. Ως ιδρυτής του UCLan Cyprus από το 2012 έχει αφιερώσει όλες του τις προσπάθειές στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου σε αριθμούς και σε φήμη, μέσω της ακαδημαϊκής αριστείας. Είναι σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Επίσης, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Κύπρου και είναι Αντιπρόεδρος Οικονομικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας.

Ευστάθιος Χριστοδουλίδης
Λέκτορας και Συντονιστής του Προγράμματος BSc (Hons) Sport and Exercise Sciences, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Ο Δρ Ευστάθιος Χριστοδουλίδης είναι επικεφαλής του προγράµµατος σπουδών BSc (Hons) Sport and Exercise Sciences στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus όπου επίσης συμπροεδρεύει την Έδρα UNESCO στη Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στη Νέα Υόρκη, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επικεφαλής του International Physical Literacy Association στην Κύπρο και Fellow of the Higher Education Academy του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στις Αθλητικές και Κοινωνικές Επιστήμες από το Semmelweis University στην Ουγγαρία. Έχει ενεργή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεισφέρει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων σε βιβλία. Έχει εργαστεί σε χώρες της Ευρώπης όπως Ελβετία, Σουηδία και Ουγγαρία όπως επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σαν ακαδημαϊκός συνεργάτης, ερευνητής και καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Νικόλας Μιλάνος
Founder and Managing Director of both, Ad Tag Global Ad Solutions & AdVanced Digital AdTech

Nikolas is the dynamic and forward-thinking founder and managing director of Ad Tag, a global ad solutions services provider at the forefront of the digital evolution. Currently raising the digital landscape through pioneering services, the company adds value to brands and marketing professionals through competitor tracking, as well as strategic digital and social personal development. Nikolas is also the managing director of the company with ownership of a global Demand Side Platform, Ad-Vanced. A visionary innovator, he played a significant role in the digital evolution in Cyprus, creating of a strong local online ecosystem and launching the biggest online media platform in the country, at a time when digital was not yet known on the market. As well as introducing new digital advertising capabilities and strategies to the Eastern Mediterranean region, he also created a unique mobile programmatic platform with collaborations from Hong Kong to Silicon Valley. After expanding to Full Stack - Cross Format - Global access programmatic technology, with headquarters in Dublin, offices in EMEA and clients globally, today Nikolas plans and implements targeted digital strategies that remain on the cutting edge of global trends.

Θεογνωσία Θεοφάνους
Training Manager, HR Department, Swissport Cyprus

Η Θεογνωσία Θεοφάνους είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου στο τμήμα Οικονομικών με πτυχίο στα Οικονομικά και Μεταπτυχιακό στο Business Economics (Technology Innovation Management & Entrepreneurship). Εντάχθηκε στη Swissport Cyprus τον Οκτώβριο του 2017 μέσω του προγράμματος Graduate Talent Program και τα τελευταία 5 χρόνια κατέχει τον ρόλο HR/Training Lead. Είναι υπεύθυνη για το συντονσιμό όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας ενώ παράλληλα ηγείται διάφορων πρότζεκτς του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπως το πρόγραμμα “Well-being for You”, το πρόγραμμα αναγνώρισης υπαλλήλων «Thumps Up” και πρότζεκτς που σχετίζονται με καινοτόμα προιόντα όπως το “LiftSuit”.

Asya Njoroge
Student, BA (Hons) Business Administration, of University UCLan Cyprus

Miss Asya Njoroge is a 4th year Business Administration student at University of Central Lancashire Cyprus. Asya is an international student from Kenya. During her 3rd year of studies she was able to complete a placement in a Real Estate company and she is currently on a placement in a digital marketing company. For both placements, she was connected via the University’s Liaison Office and the 2BeConnected platform.

Κωνσταντίνος Ιωάννου
Φοιτητής στον κλάδο BA (Hons) Business Administration, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι προπτυχιακός φοιτητής του κλάδου BA (Hons) Business Administration στο UCLan Cyprus. Η ενδοεπιχειρησιακή του τοποθέτηση, ως μέρος των σπουδών του στο τρίτο έτος, έγινε στην εταιρεία Ad-Tag Global Ad Solutions Ltd, η οποία εξειδικεύεται σε Digital Advertising and Media Technology. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με την αγορά εργασίας σε κλάδο συναφή με τις σπουδές του.

Chrystalleni Trikomiti
Student, BSc (Hons) Sports and Exercise Science, University of UCLan Cyprus

Chrystalleni Trikomiti is a former rhythmic gymnastics athlete and currently studying her second degree at the University of UCLan Cyprus as a year 4 student of BSc (Hons) Sports and Exercise Science. She has applied for a placement through the 2BeConbnected platform and nailed a placement at a fitness centre in Nicosia. She has participated in many competitions during her gymnastics career, such as the Olympic Games 2012 in London, Commonwealth Games in 2010, World Championships, World Universiade Games, European Championships, Mediterranean Games and other elite international events and competitions. She has been elected as the Fair Play Ambassador of Sports in Cyprus 2016, Ambassador of the Youth Olympic Games, and elected Secretary of the National Olympic Committee for athletes. She is currently Head Coach at Andreas Trikomitis Rhythmic Gymnastics Academy and an International FIG Judge.

William Δημητρίου
Owner and Founder of COSMOS WIRELESS

Mr William Demetriou is the owner and founder of COSMOS WIRELESS. He established the business in 2009 and has grown and expanded to be the FIRST National Fixed Wireless Broadband Provider in the world. Cosmos Wireless installs and maintains WiFi Systems for Communities and Municipalities and is a member of the Wireless Internet Service Providers Association. They have offices across Cyprus and a growing number of subscribers.

Χρήστος Ξενοφώντος
Tεταρτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, BSc(Hons) Sports and Exercise sciences

Ο Χρήστος Ξενοφώντος είναι τεταρτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, BSc(Hons) Sports and Exercise sciences.Είναι και ιδιοκτήτης του XTC Fitness που ειδικεύεται στην επίδοση αθλητών ψηλού επιπέδου όλων των αθλημάτων αλλά και του γενικού πληθυσμού. Ο Χρήστος επέλεξε να κάνει την τοποθέτηση μου σε φυσικοθεραπευτήριο, για να αποκτήσει επιπρόσθετες δεξιότητες στον χειρισμό αποφυγής τραυματισμών και στην επίλυση μυοσκελετικών προβλημάτων που προκύπτουν στο γυμναστήριο.

Οργανωτές
ΓΔ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Το ΓΔ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις αποτελεσματικές και αποδοτικές τοποθετήσεις φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας. Το ΓΔ παρέχει υπηρεσίες που εξυπηρετούν όλες τις φάσεις των τοποθετήσεων: από την προετοιμασία της συνέντευξης και δημιουργία της πρώτης επαγγελματικής σχέσης, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και ανάπτυξη μελλοντικής επαγγελματικής και ερευνητικής σχέσης. Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στη γαλούχηση επαγγελματικού ήθους, επαγγελματικής συνείδησης και συνέπειας, καθώς και στην εξάλειψη κάθε διάκρισης με την αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας. Το ΓΔ χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πύλη 2ΒeConnected, η οποία επιτρέπει αβίαστα και άμεσα στους οργανισμούς να δημιουργούν και να δημοσιεύουν αγγελίες για τοποθετήσεις στοχεύοντας συγκεκριμένες δεξιότητες των φοιτητών/τριών. Ακολούθως επιτρέπει σε φοιτητές/τριες να αιτηθούν για τη θέση και να επιλεχθούν με αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες. Με τις ενέργειες του, το ΓΔ συμβάλλει στην παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες, εφοδιασμένους με νέες, καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις για την αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσεων ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού κόσμου. Με τη λειτουργία του, το ΓΔ στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, συμβάλλει αποτελεσματικά και αποδοτικά στη βελτίωση της υφιστάμενης σύνδεσης της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την κατανόηση των πραγματικών επαγγελματικών αναγκών, προς όφελος των φοιτητών/τριών, των οργανισμών και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοποθετεί φοιτητές σε επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Το Έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. www.liaisonoffices.ac.cy

Συντονιστές
ΙΜΗ

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει περισσότερα από 200 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και τον REPORTER (www.reporter.com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το REPORTER Newsletter. Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
•Επιχειρήσεις των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
• Επιστημονική/ερευνητική κοινότητα
• Φοιτητική Κοινότητα

Χορηγοί Επικοινωνίας
Περιοδικό IN Business

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί από το 2006 άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

πορταλ REPORTER

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. Η μεγάλη ειδησεογραφική ομάδα του πόρταλ REPORTER δημοσιεύει καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις έτσι ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Τα digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 100.000 συνδρομητές. www.reporter.com.cy

Επικοινωνία

Project Manager
Αθηνά Κυριάκου
H Αθηνά είναι υπεύθυνη για τη γενική διαχείριση της Ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο athina.kyriakou@imhbusiness.com και στο +357 22505580.

 

Ημέρα και ώρα

1 Δεκεμβρίου 2022@ 10:00 ΠΜ -
01:00 ΜΜ
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Radisson Beach Resort Larnaca
 
Download Events ical

Κοινοποιήστε