Φωτογραφικό υλικό – Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, Προοπτικές και Προκλήσεις