Ο Δρ. Ελίκκος Ηλία εργάζεται από το 1987 στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και από τον Ιανουάριο του 2022 κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Τμήματος. Είναι κάτοχος πτυχίου και Μάστερ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Μάστερ στα Συστήματα Πληροφοριών Γης, Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση και Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ για τα Κτηματολογικά Συστήματα. Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στο ΤΕΠΑΚ όπου δίδαξε το μάθημα του Κτηματολογίου και το μάθημα της Διαχείρισης Γης. Συμμετείχε σε Συνέδρια και Διασκέψεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει αριθμό δημοσιεύσεων και συγγραμμάτων με θέμα το κτηματολόγιο.