Ο Γιάγκος Ζήνωνος είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Σήμερα εργάζεται ως Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Ακινήτων στην εταιρεία Exness ενώ παλαιότερα εργάστηκε ως Εκτελεστικός Συνεργάτης της Διευθυντικής Ομάδας στην εταιρεία Pafilia Property Developers και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η εμπλοκή στα κοινά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του. Ενεργός από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του Μεσογειακού Δικτύου Φοιτητών και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς οργανισμούς και φόρα. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.