Ο Κίκης Αθηνοδώρου MRICS, με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στην κυπριακή αγορά ακινήτων και με ένα εκτεταμένο στρατηγικό δίκτυο συνεργατών και πληροφοριών παρέχει μακροχρόνια, αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τοπικά ιδρύματα, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, καθώς και σε ιδιώτες. Συμβουλεύει για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότησης, ενώ η τεχνογνωσία του συμβάλει σε αποφάσεις δικαστηρίων και εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων δημόσιων εταιρειών. Από το 1995 ο Κυριάκος (Κίκης) Αθηνοδώρου MRICS ηγείται ομάδας 10 πιστοποιημένων εκτιμητών και ελεγκτών ποιότητας και επιδιώκει την συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας και τη συμμόρφωση με τα διεθνή επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα.