Ο Μάρκος Α. Χριστοδούλου απόκτησε το δίπλωμα B.Sc. (hons) στην διοίκηση επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο του Salford, Αγγλίας το 1996. Επιστρέφοντας στην Κύπρο αρχικά ασχολήθηκε με την προώθηση πωλήσεων στον τουριστικό τομέα. Αργότερα ασχολήθηκε με την διεύθυνση χρηματιστηριακού γραφείου μέχρι το έτος 2001, έτος το οποίο δημιουργήθηκε ο όμιλος εταιρειών Quality του οποίου είναι μέτοχος και κατέχει την θέση του διευθυντή πωλήσεων. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Amathus Limited, V.K.C.A. Quality Limited, Savvas Kakos & Associates Limited, V.K.C. Quality Management Services Limited, V.K.C. Quality Developments Limited, V.K.C. Quality Estates Limited, Carpe Tempus Limited, Coralworks Limited, ACA Enterprises Limited, VK & SM Solid Chain Limited, A& N Vasiliou Limited, Κ.Κ. Anastasia Properties Limited, Cyprus GCC Countries, Cyprus Land & Building Developers Association.