Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2020 με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με κυριότερο στόχο την προώθηση και διάδοση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη συμβολή με κάθε πρόσφορο δυνατό τρόπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική δικτύωση. Βάσει του Καταστατικού του, οι σκοποί του Ιδρύματος είναι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Πολιτισμού, η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων για τους τομείς του πολιτισμού από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διαρκούς στήριξης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των καλλιτεχνών και των φορέων της σύγχρονης δημιουργίας στην Κύπρο, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, η επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση, και η εν γένει συγκροτημένη εφαρμογή της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της θεσμικής συμμετοχής των αντίστοιχων Υπηρεσιών και Υπουργείων διασφαλίζεται η συνέργεια μεταξύ του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, των εξωτερικών σχέσεων, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς επίσης και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη συνέχιση των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων, ενεργειών και δραστηριοτήτων του «Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης», καθώς επίσης και τη διαχείριση των εθνικών σημείων επαφής/γραφείων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες». Ταυτόχρονα, έχει ανατεθεί στον Οργανισμό η διαχείριση σημαντικών θεμάτων που αφορούν στον πολιτισμό, η εθνική εκπροσώπηση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο EUNIC ενώ είναι μέλος και σε πολλά σημαντικά ευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία έχουν ως στόχο την επαγγελματική κατάρτιση, την καλλιτεχνική παιδεία και την ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων στη βάση ενός συμπεριληπτικού τρόπου προσέγγισης.

Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.
Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *