Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο νέο περιβάλλον της Δημόσιας Υπηρεσίας

24 Φεβρουαρίου 2023

Γενικές Πληροφορίες

ανά
1656 1656 people viewed this event.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο νέο περιβάλλον της Δημόσιας Υπηρεσίας», η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, στις 8:30 π.μ. -11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Εισαγωγή
Η Ημερίδα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα για εκσυγχρονιστικές τάσεις που υλοποιήθηκαν ή / και συνεχίζουν να υλοποιούνται από το ΤΔΔΠ-ΚΑΔΔ.
Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της σύμβασης για την προβολή και την επικοινωνία του Έργου “Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πληροφορίες
Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
Διάρκεια: 8:30 π.μ. – 11:00 π.μ.
Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Nicosia (πρώην Hilton Park)
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

Εγγραφή
Για ηλεκτρονική εγγραφή, κάντε κλικ εδώ.

Εγγραφές
Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Οργανωτές
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μέσα από τη διαμόρφωση και εφαρμογή κρατικών προγραμμάτων και πολιτικών, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και διαδικασιών, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους και μέσα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την καθιέρωση διαφάνειας σε ότι αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το όραμα του Τμήματος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία, αξιοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να είναι σε θέση να προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να αντιμετωπίζει/ αξιοποιεί με επιτυχία τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι:

  • η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας που θα επέλθει από την απλοποίηση των διαδικασιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και γενικά την ενίσχυση της διοικητικής δυνατότητας των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας
  • η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική αξιοποίησή του με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του
  • η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, και στην κοινωνία ως σύνολο, έγκαιρα και αποτελεσματικά, και παράλληλα, η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο δράσης της διοίκησης
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Όραμα της ΚΑΔΔ είναι να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας οι ίδιοι ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης. Μερικές από τις βασικές αξίες της ΚΑΔΔ είναι: η ποιότητα, η διαφάνεια και προσβασιμότητα, η ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη, η αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών, η προσαρμοστικότητα, η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, η ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη.

Συντονιστές
ΙΜΗ

H IMH διοργανώνει σε Κύπρο και εξωτερικό, κάθε χρόνο περισσότερα από 200 συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις καθώς και επιχει¬ρηματικές βραβεύσεις σε όλους τους τομείς της αγοράς. Αναλαμβάνει, επίσης, εκδηλώσεις εκ μέρους πελατών. Εξαίρετη πορεία ακολουθεί και το Τμήμα των Media. Τα μηνιαία περιοδικά IN Business και GOLD διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Η δημοσιογραφική μας ομάδα, ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και μέσω του IN Business Portal, και του REPORTER. Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Η ΙΜΗ, το 2023, λανσάρει το αγγλόφωνο ενημερωτικό Cyprus Business News Portal (CBN), με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για ξένους επιχειρηματίες - επαγγελματίες και όχι μόνο, που διαμένουν στην Κύπρο ή επιθυμούν να μαθαίνουν για την επιχειρηματική σκηνή της χώρας. Η IMH, λαμβάνει μέρος και σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συ¬νεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Χρηματοδότηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία
Ακροατήριο

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:
• Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων/Υφυπουργείων
• Προϊστάμενους Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
• Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών που υπάγονται σε Υπουργεία/Υφυπουργεία
• Κρατικά Πανεπιστήμια
• Δημοσιογράφους
• Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Project Manager
Ισαβέλλα Χριστοδούλου
H Ισαβέλλα είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης της ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο Isavella.Christodoulou@imhbusiness.com και +357 22505612.

 

Ημέρα και ώρα

24 Φεβρουαρίου 2023@ 08:30 ΠΜ -
11:00 ΠΜ
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Ξενοδοχείο Hilton Nicosia
 
Download Events iCal

Κοινοποιήστε