Προσεγγίσεις για ενίσχυση της αγοράς εργασίας: Η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Φωτογραφίες