Ο Χρίστος Σ. Χριστοδούλου είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ελεγκτικού και συμβουλευτικού οίκου CSC Christodoulou Ltd, με γραφεία σε Λεμεσό και Λευκωσία έχοντας βραβεία και διακρίσεις στο ενεργητικό του. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή (FCCA) και (CFE) και είναι μέλος του (ΣΕΛΚ). Είναι μέλος της επιτροπής ΦΠΑ του ΣΕΛΚ κατά τα τελευταία 25 χρόνια στην οποία διετέλεσε δύο φορές ως Πρόεδρος. Συμμετέχει σε συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και με τον Έφορο Φορολογίας για τη διαμόρφωση φορολογικών νόμων, εγκυκλίων και φορολογικών πολιτικών και χειρίζεται εξειδικευμένες φορολογικές υποθέσεις κυρίως στα θέματα της ανάπτυξης γης και εμπορίας ακινήτων. Αρθρογραφεί τακτικά για φορολογικά και άλλα οικονομικά θέματα και παρεμβαίνει, κατά εποικοδομητικό τρόπο, στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.